Hệ thống Tài chính - ngân hàng tỉnh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Hệ thống Tài chính - ngân hàng tỉnh

;

 

Khách hàng giao dịch tại Bảo Việt Bank Quảng Ninh (11-2014). Ảnh: Cao Quỳnh
Khách hàng giao dịch tại Bảo Việt Bank Quảng Ninh (11-2014). Ảnh: Cao Quỳnh

 

Khách hàng giao dịch tại BAOVIET Bank Quảng Ninh. Ảnh: Cao Quỳnh
Khách hàng giao dịch tại BAOVIET Bank Quảng Ninh. Ảnh: Cao Quỳnh

 

Giao dịch khách hàng tại KBNN Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Hằng
Giao dịch khách hàng tại KBNN Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Hằng

 

Giao dịch khách hàng tại Viettinbank. Ảnh Thanh Hằng
Giao dịch khách hàng tại Viettinbank. Ảnh: Thanh Hằng

 

Khách hàng thực hiện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Quảng Ninh. Ảnh Hồng Nhung
Khách hàng thực hiện giao dịch tại Ngân hàng TMCP Công Thương Chi nhánh Quảng Ninh. Ảnh: Hồng Nhung

 

Giao dịch khách hàng tại TPbank Quảng Ninh. Ảnh Thanh Hằng
Giao dịch khách hàng tại TPbank Quảng Ninh. Ảnh: Thanh Hằng

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH QUẢNG NINH

Địa chỉ: Đường 25/4 - Phường Hồng Gai - TP.Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3825732

Fax: 033.3827609  

Đường dây nóng: 033.3825814-0915.345.911    

Email: nhnn@quangninh.gov.vn

I. TCTD Nhà nước và cổ phần do Nhà nước chi phối

1. Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Quảng Ninh

2. Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Cẩm Phả

3. Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Bãi Cháy

4. Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Móng Cái

5. Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Uông Bí

6. Ngân hàng TMCP Công thương chi nhánh Vân Đồn

7. Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT chi nhánh Quảng Ninh

8. Ngân hàng TMCP Đầu tư và PT CN Tây Nam Quảng Ninh

9. Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển chi nhánh Móng Cái

10. Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Quảng Ninh

11. Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Móng Cái

12. Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Hạ Long

13. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Quảng Ninh

14. Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh Móng Cái

15. Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng SCL CN Quảng Ninh

16. Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng SCL CN Móng Cái

II. TCTD cổ phần

17. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Quảng Ninh

18. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Hòn Gai

19. Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh Quảng Ninh

20. Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh Cẩm phả

21. Ngân hàng TMCP Kĩ thương chi nhánh Quảng Ninh

22. Ngân hàng TMCP Kĩ thương chi nhánh Móng Cái

23. Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Quảng Ninh

24. Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Móng Cái

25. Ngân hàng TMCP Hàng Hải chi nhánh Quảng Ninh

26. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín CN Quảng Ninh

27. Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu chi nhánh Quảng Ninh

28. Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Quảng Ninh

29. Ngân hàng TMCP Sài Gòn công thương CN Quảng Ninh

30. Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng CN Quảng Ninh

31. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ninh

32. Ngân hàng TMCP Đại Dương chi nhánh Quảng Ninh

33. Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Quảng Ninh

34. Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Quảng Ninh

35. Ngân hàng TMCP Xăng dầu chi nhánh Quảng Ninh

36. Ngân hàng TMCP Đông Á chi nhánh Quảng Ninh

37. Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Quảng Ninh

38. Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Quảng Ninh

39. Ngân hàng TMCP Dầu khí toàn cầu chi nhánh Quảng Ninh

40. Ngân hàng TMCP Đại chúng CN Quảng Ninh

41. Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh CN Quảng Ninh

III. Ngân hàng Chính sách

42. Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Quảng Ninh

IV. TCTD phi ngân hàng

43. Công ty Tài chính Than khoáng sản chi nhánh Quảng Ninh

44. Công ty Cho thuê tài chính I - NH No CN Quảng Ninh

V. Quỹ tín dụng nhân dân

45. Quỹ tín dụng nhân dân Hưng đạo

46. Quỹ tín dụng nhân dân Mạo khê

VI. Tổ chức Tài chính vi mô

47. Tổ chức tài chính vi mô M7 chi nhánh Uông Bí

48. Tổ chức tài chính vi mô M7 chi nhánh Đông Triều

(Số liệu đến thời điểm 16h30 ngày 18/08/2014)

.
.
.
.