Công ty cổ phần Vận Tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Công ty cổ phần Vận Tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

;
- Tên pháp định: Công ty cổ phần Vận Tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin
 
- Tên quốc tế: Vinacomin- Transportation and Miner Commuting Service
 
- Viết tắt: ĐĐTM
 
- Trụ sở chính: Đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
 
- Điện thoại: 033 3862 343 - Fax: 033 3864 038
 
- Website http://tmcs.vn
 
1- Quá trình hình thành và phát triển:
 
- Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ tiền thân là Xí nghiệp Vận tải hành khách được thành lập ngày 01/01/1987 theo quyết định số 628 TCP/TCCB, là đơn vị trực thuộc Công ty Than Cẩm Phả.
 
- Năm 1997, Xí nghiệp Vận tải hành khách là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Than Việt Nam và được đổi tên Xí nghiệp Vận tải và đưa đón thợ mỏ theo quyết định số 20/QĐ - BCN ngày 29/12/1997 của Bộ Công nghiệp.
 
- Năm 2000, Xí nghiệp Vận tải và đưa đón thợ mỏ là đơn vị trực thuộc Công ty Vật tư Vận tải và xếp dỡ theo quyết định số 22/2000/QĐ-BCN ngày 05/4/2000 của Bộ Công nghiệp.
 
- Ngày 25/04/2007, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - TKV theo công văn số 8389/CV- HĐQT ngày 07/11/2006 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
 
- Thực hiện công văn số 2331/VINACOMIN-TCCB ngày 18/5/2011 về việc cơ cấu lại vốn góp tại Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - TKV của Hội đồng thành viên Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty được đổi tên thành Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.
 
2- Ngành nghề kinh doanh:
 
- Khai thác và thu gom than cứng;
 
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;
 
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
 
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;
 
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
 
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
 
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
 
- Điều hành tua du lịch;
 
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.
 
Nguồn: Trang điện tử Thông tin doanh nghiệp
.
.
.
.