Công ty CP Kinh doanh than miền Trung - Vinacomin - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Công ty CP Kinh doanh than miền Trung - Vinacomin

;
- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG - TKV
 
- Tên tiếng Anh: VINACOMIN-CENTRAL ZONE-COAL JOINT STOCK COMPANY
 
- Trụ sở chính: 775 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ,TP Đà Nẵng
 
- Điện thoại: 0511.3697789     
 
- Fax: 0511.3697790
 
- Email: ctythanmientrung@gmail.com
 
1- Quá trình hình thành và phát triển:
 
- Công ty Than Miền Trung được thành lập năm 1976 trực thuộc Tổng Công ty cung ứng than Việt Nam, làm nhiệm vụ cung ứng than theo kế hoạch của Nhà nước cho nhu cầu sản xuất và đời sống tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Trong quá trình phát triển, Công ty đã nhiều lần sắp xếp lại tổ chức và đổi tên.
 
- Năm 1995, khi Chính Phủ tổ chức lại ngành Than, thì các công ty đã tách ra trước đây cùng sáp nhập lại thành tên mới là Công ty Chế biến và Kinh doanh Than Miền Trung trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam.
 
- Năm 1997, Công ty đổi tên thành Công ty Than Miền Trung.
 
- Thực hiện chính sách của Nhà nước về cổ phần hoá doanh nghiệp và Quyết định số 222/2003/QĐ-BCN ngày 17/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, ngày 26/12/2003, các cổ đông sáng lập đã tiến hành Đại hội cổ đông thành lập Công ty cổ phần Than Miền Trung. Năm 2007, Công ty đổi tên thành  CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MIỀN TRUNG - TKV.
 
- Công ty là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, do Tập đoàn chi phối thông qua tỷ lệ nắm giữ cổ phần chi phối tại Công ty và thương hiệu của Tập đoàn.
 
2- Ngành nghề kinh doanh:
 
-   Sản xuất, chế biến, kinh doanh than;
 
-   Vận tải đường thuỷ, đường bộ;
 
-   Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;
 
-   Kinh doanh hàng hoá, xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị, phụ tùng phục vụ sản xuất và tiêu dùng.
 
Nguồn: Công ty CP Kinh doanh than miền Trung
.
.
.
.