Công ty CP Tin học, công nghệ, môi trường - Vinacomin - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Công ty CP Tin học, công nghệ, môi trường - Vinacomin

;
- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG – VINACOMIN.
 
- Tên giao dịch quốc tế: VINACOMIN INFORMATICS, TECHNOLOGY, ENVIRONMENT JOINT STOCK COMPANY.
 
- Tên viết tắt: VINACOMIN VITE., JSC
 
- Địa chỉ: Đơn nguyên A - nhà B15 - khu đô thị Đại Kim - Phường Đại Kim - Quận Hoàng Mai - Hà Nội
 
- Điện thoại: (04) 62842542 - Fax: (04) 62842546
 
- Email: vite@vite.vn
 
1- Quá trình hình thành và phát triển:
 
- Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (tên tiếng Anh: Vinacomin Informatics, Technology, Environment joint stock company - VITE) là công ty con của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chuyển đổi cổ phần hoá từ công ty Phát triển Tin học, Công nghệ và Môi trường theo Quyết định 4019/QĐ-BCN ngày 08 tháng 12 năm 2005 của Bộ công nghiệp.
 
- Tiền thân của Công ty là Trung tâm ứng dụng tin học, công nghệ cao và môi trường được thành lập ngày 30/11/1996 theo quyết định số 3630/QĐ-TCCB của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp. Ngày 01/6/1998 Trung tâm được đổi tên thành Công ty Phát triển Tin học, Công nghệ và Môi trường theo quyết định số 1169/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam. Công ty VITE chính thức chuyển đổi thành công ty cổ phần từ 03/4/2006.
 
2- Ngành nghề kinh doanh:
 
- Công nghệ thông tin, điện tử - tự động hoá: Nghiên cứu, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, đầu tư, xây lắp, vận hành, bảo trì hệ thống thông tin, máy tính, điều khiển, giám sát, đo lường và các hệ thống điện tử khác; Nghiên cứu, thiết kế, cung cấp, chuyển giao phần mềm Tin học và các giải pháp ứng dụng;
 
- Bảo vệ môi trường, vật liệu mới: Nghiên cứu, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, đầu tư, xây lắp, vận hành, bảo trì các công trình bảo vệ môi trường, sản xuất vật liệu mới và các công trình liên quan khác; Quan trắc, lập báo cáo đánh giá tác động moi trường, báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;
 
- Địa chất - trắc địa: Nghiên cứu, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, lập phương án, báo cáo, thi công các công trình thăm dò tài nguyên khoáng sản; Khảo sát địa chất công trình, địa chất thuỷ văn, đo đạc đại hình; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chất, địa hình và các cơ sở dữ liệu tương tự;
 
- Công nghiệp mỏ và vật liệu xây dựng: Nghiên cứu, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, đầu tư, khai thác, vận chuyển, chế biến, tiêu thụ than, khoáng sản, vật liệu xây dựng và các tài nguyên khoáng sản khác;
 
- Công nghiệp điện: Nghiên cứu, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ, đầu tư, xây lắp, vận hành, bảo trì trong lĩnh vực sản xuất, phân phối và sử dụng điện;
 
- Thiết kế kết cấu đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; Thiết kế công trình công nghiệp mỏ; Thiết kế mạng công trình công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông;
 
- Kinh doanh: Xuất nhập khẩu trực tiếp, kinh doanh, lắp ráp, sản xuất, bảo trì thiết bị, vật tư, nguyên vật liệu, sản phẩm thuộc các lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử-tự động hoá; Bảo vệ môi trường, vật liệu mới; Địa chất - trắc địa; Công nghiệp mỏ và vật liệu xây dựng; Công nghiệp điện;
 
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
 
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
 
-Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình: xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông và hạ tầng kỹ thuật.
 
Nguồn: Công ty CP Tin học, công nghệ, môi trường - Vinacomin
.
.
.
.