Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp

;
- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP - VINACOMIN
 
- Tên giao dịch quốc tế: VINACOMIN INDUSTRY INVESTMENT CONSULTING JOINT STOCK COMPANY
 
- Tên viết tắt: VIMCC., JSC
 
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
 
- Điện thoại : 38544252 /38544513; Fax : (84 -4) – 38543164
 
- Email: info@vimcc.vn;
 
1- Quá trình hình thành và phát triển: 
 
- Ngày 22-9-1965, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, ký quyết định số 1139/BCNNg-KB2, thành lập Viện nghiên cứu thiết kế mỏ thuộc Tổng Công ty Than Quảng Ninh (gọi tắt là Viện Mỏ), có trụ sở tại Khe Hùm, Quảng Ninh.
 
- Năm 1967 trụ sở Viện mỏ sơ tán về Xã Văn An, Chí Linh, Hải Dương.
 
- Ngày 06-10-1969, Viện Nghiên cứu thiết kế mỏ trực thuộc Tổng Công ty Than Hòn Gai, chuyển thành Viện Qui hoạch và thiết kế than, trực thuộc Bộ Điện và than, đánh dấu một bước trưởng thành của cơ quan từ một Viện trực thuộc Tổng công ty trở thành một Viện trực thuộc Bộ.
 
- Năm 1982 được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Bộ, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Sơn Bình, trụ sở chính thức của Viện đã được bắt đầu xây dựng tại Km 9 đường Nguyễn Trãi (Trụ sở hiện nay của Công ty).
 
- Ngày 6/3/1984, Bộ Trưởng Bộ Mỏ và than, đã ra quyết định số 13-MT /TCCB hợp nhất Viện Qui hoạch và thiết kế than và Viện Kinh tế mỏ trở thành Viện Qui hoạch kinh tế và thiết kế than.
 
- Ngày 19/10/1988 Bộ trưởng Bộ Năng Lượng ký quyết định số 1233-NL/TCCB-LĐ thành lập Công ty Khảo sát thiết kế than trên cơ sở sáp nhập Công ty Khảo sát & thăm dò than (Trụ sở tại 30.B phố Đoàn Thị Điểm Hà nội) với Vịện Quy hoạch Kinh tế & thiết kế than.
 
- Ngày 15/01/1990 Bộ trưởng Năng Lượng có quyết số 08-NL/TCCB-LĐ tách các bộ phận thuộc Viện QH kinh tế & thiết kế than trước đây từ trong cơ quan công ty KS & TK than, tổ chức lại thành XN Thiết kế than I trực thuộc Công ty; Đổi Phòng Thiết kế tổng hợp Hòn Gai thành XN thiết kế than II. Tách riêng cơ quan Công ty chỉ thực hiện chức năng  quản lý cấp trên.
 
- Ngày 03/12/1991 Bộ trưởng Năng Lượng Vũ Ngọc Hải ký quyết định số 614-NL/TCCB-LĐ tổ chức lại Công ty Khảo sát & Thiết kế than thành Công ty Quy hoạch & thiết mỏ trên cơ sở sáp nhập cơ quan Công ty KS &TK than và Xí nghiệp Thiết kế than I; các Xí nghiệp còn lại đưa về các Công ty than. Đến ngày 19/6/1993 Bộ trưởng Bộ Năng Lượng có quyết định số 358-NL/TCCB-LĐ, đổi tên Công ty thành Công ty Khảo sát & Thiết kế mỏ.
 
- Tại Quyết định số 137/NL-TCCB-LĐ ngày 04/3/1995 Bộ trưởng Bộ Năng lượng chuyển Công ty Khảo sát & thiết kế mỏ về trực thuộc Tổng Công ty Than Việt nam từ ngày 01/4/1995. Ngày 10/02/1996 Tổng Công ty than Việt Nam quyết định bàn giao các cơ quan thiết kế thuộc các công ty sản xuất than về Công ty Khảo sát và thiết kế mỏ quản lý gồm: Xí nghiệp thiết than Hòn Gai, Trung tâm thiết kế Cẩm Phả và Trung tâm thiết kế mỏ Uông Bí.
 
- Đến ngày 27-5-1996 Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt nam ra quyết định số 873-TVN/HĐQT đổi tên Công ty Khảo sát và thiết kế mỏ thành Công ty Tư vấn xây dựng mỏ và công nghiệp. Tiếp đó theo đề nghị của Tổng công ty, ngày 29/01/1997 Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp chính thức ra quyết định số 197/QĐ-TCCB đổi tên công ty thành Công ty Tư vấn XDM&CN.
 
- Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Than Việt Nam, ngày 5-4-2000 Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp ra quyết định số 23/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Tư vấn đầu tư Mỏ & Công nghiệp trên cơ sở hợp nhất Công ty Tư vấn đầu tư  Điện-Than và Công ty Tư vấn xây dựng Mỏ & Công nghiệp.
 
- Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước là dần dần cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước; cuối năm 2005 Công ty Tư vấn đầu tư Mỏ & Công nghiệp đã làm các thủ tục để chuyển đổi thành doanh nghiệp cổ phần và từ ngày 28/3/2006, Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp chính thức hoạt động từ đó cho đến nay.
 
2- Ngành nghề kinh doanh:
 
- Tư vấn đầu  tư và xây dựng các công trình mỏ, điện lực, công nghiệp, giao thông vận tải, b­ưu chính viễn thông;
 
- Khảo sát thiết kế xây dựng công trình công nghiệp mỏ, công trình giao thông, công trình hạ tầng;
 
- Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;
 
- Thiết kế công trình điện năng: đ­ường dây tải điện, trạm biến thế điện, công trình điện dân dụng và công nghiệp;
 
- Thiết kế xây dựng công trình cấp thoát n­ước khu công nghiệp, dân dụng, giao thông;
 
- Thẩm định các dự án đầu tư (chỉ thẩm định các thiết kế đã được đăng ký kinh doanh);
 
- Thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán các dự án đầu tư;
 
- Thiết kế, khảo sát, khoan thăm dò địa chất công trình, địa chất thủy văn;
 
- Thiết kế kỹ thuật trắc địa, đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính;
 
- Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông đường bộ (lĩnh vực chuyên môn giám sát: xây dựng và hoàn thiện);
 
- Giám sát thi công xây dựng  và hoàn thiện công trình khai thác mỏ;
 
- Giám sát thi công xây dựng  và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp;
 
- Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị, công nghệ điện công trình dân dụng và công nghiệp;
 
- Giám sát thi công xây dựng lắp đặt các thiết bị, công nghệ điều khiển công trình khai thác mỏ;
 
- Giám sát thi công xây dựng lắp đặt các thiết bị, công nghệ cơ khí công trình khai thác mỏ;
 
- Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình : dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật;
 
- Tư vấn xuất nhập khẩu thiết bị phụ tùng, nhập khẩu vật t­ư, thiết bị, phụ tùng phục vụ cho ngành mỏ và các ngành công nghiệp khác;
 
- Tư vấn đấu thầu;
 
- Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường;
 
- Lập định mức đơn giá, định giá, chỉ số và suất đầu tư xây dựng chuyên ngành (không bao gồm tư vấn tài chính, thuế);
 
- Xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng, giao thông, vận tải, điện lực;
 
- Xây dựng, lắp đặt các công trình bảo vệ môi trường;
 
- Dịch vụ thương mại;
 
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, nhà nghỉ;
 
- Khai thác, chế biến, kinh doanh than và khoáng sản  (trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm);
 
- Kinh doanh vật t­ư, thiết bị ngành khai khoáng và các ngành công nghiệp khác, công nghiệp, nông nghiệp;
 
- Bốc xúc vận tải khoáng sản, đất đá và san lấp mặt bằng;
 
- Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế và đào tạo chuyển giao công nghệ  ngành mỏ;
 
- Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, lắp đặt các thiết bị và gia công cơ khí;
 
- Quan trắc môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;
 
- Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;
 
- Bảo trì các công trình bảo vệ môi trường (trừ các hoạt động nhà nước cấm)
 
- Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ và các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);
 
- Chế biến lâm sản và kinh doanh gỗ trụ mỏ (trừ lâm sản nhà nước cấm);
 
- Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng, nhà ở, kho, bãi;
 
- Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng;
 
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
 
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
 
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;
 
- Bán buôn kim loại và quặng kim loại.
 
Nguồn: Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp 
.
.
.
.