Công ty Tư vấn quản lý dự án - Vinacomin - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Công ty Tư vấn quản lý dự án - Vinacomin

;
- Địa chỉ : 30B Đoàn Thị Điểm, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội
 
- Tel : (84-4) 38237067
 
2- Lĩnh vực hoạt động:
 
- Tư vấn, quản lý, giám sát các dự án của Tập đoàn.
 
3- Thành tích đạt được: 
 
- Năm 2016 Công ty đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều tập thể và cá nhân được Tập đoàn khen tặng các danh hiệu cao quý khác.
 
4- Kết quả sản xuất kinh doanh: 
 
- Năm 2015, tổng doanh thu trên 20 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm 27%,  tăng 7% so với năm 2014. Lợi nhuận đạt 323 triệu đồng. Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên đạt 9,5 triệu đồng/người/tháng.
 
- Năm 2016, tổng doanh thu đạt 20,647 tỷ đồng, tăng 1,47% so với năm 2015 và tăng 2,5% so với kế hoạch được giao. Lợi nhuận đạt 450 triệu đồng tăng 50% so với kế hoạch được giao, tăng 39,28% so với thực hiện năm 2015, trong đó lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 280 triệu đồng, tăng 442,9% so với thực hiện năm 2015; thu nhập bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng.
 
Nguồn: Công ty Tư vấn quản lý dự án - Vinacomin

 

.
.
.
.