Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2 - Vinacomin - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2 - Vinacomin

;
CÔNG TY XÂY DỰNG MỎ HẦM LÒ II - TKV
 
Tên giao dịch quốc tế: VINACOMIN - UNDERGROUND MINE CONSTRUCTION II COMPANY
 
Địa chỉ trụ sở: Quang Trung - Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh
 
Điện thoại: 033-3851741 - Fax: 033-3851454
 
 
1- Quá trình hình thành và phát triển: 
 
Xí nghiệp xây lắp mỏ và vật liệu Xây dựng Uông Bí được thành lập từ  01 tháng 10 năm 2001 trực thuộc Công ty xây dựng mỏ - TKV. Để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong mỗi giai đoạn phát triển. Công ty đã qua 03 lần đổi tên và thay đổi ngành nghề kinh doanh.
 
- Xí nghiệp xây lắp mỏ và vật liệu Xây dựng Uông Bí (2001-2002)
 
- Xí nghiệp xây lắp mỏ Uông Bí (2002-2007)
 
- Công ty xây dựng mỏ Hầm lò 2- Vinacomin (từ ngày 01/12/2007)
 
Sau thời gian ổn định công tác tổ chức, việc làm đảm bảo đủ cho các diện ở các Khu vực, công tác đào tạo đội ngũ kỹ sư trẻ được làm khẩn trương, công tác tổ chức sản xuất hợp lý, công tác khoán quản đến tận các đơn vị sản xuất …Do vậy, từ năm 2008-2009 trở đi tốc độ đào lò đá với tiết diện 16m2 đến 31m2 các Phân xưởng đã đạt được năng xuất cao đồng thời góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh chung của Công ty. Năm 2009 có nhiều tổ đội đạt năng xuất kỷ lục Ngành than, Các Công trình trọng điểm về trước kế hoạch 12/11. 
 
2- Ngành nghề kinh doanh:
 
- Đầu tư, xây dựng mỏ than và khoáng sản khác đi cùng với than;
 
- Sửa chữa, lắp ráp, chế tạo các sản phẩm cơ khí, xe vận tải, xe chuyên dùng, thiết bị mỏ, thiết bị điện, thiết bị chịu áp lực và các thiết bị công nghiệp khác;
 
- Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;
 
- Vận tải đường bộ, đường sắt;
 
- Xây lắp đường dây và trạm điện; xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông và dân dụng;
 
- Cấp nước, xử lý nước thải, trồng rừng và sản xuất, dịch vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;
 
- Cung ứng vật tư, thiết bị.
 
3- Thành tích đạt được:
 
* Tập thể:
 
- Năm 2004 Phân xưởng Đào lò 2 - Thuộc Xí nghiệp Xây lắp mỏ Uông Bí - Công ty xây dựng mỏ - TKV được tằng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ;
 
- Năm 2007 Xí nghiệp xây lắp mỏ Uông Bí - Thuộc Công ty xây dựng mỏ - TKV được tằng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;
 
- Năm 2007 Phân xưởng Đào lò 1 - Thuộc Xí nghiệp xây lắp mỏ Uông Bí được tằng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;
 
- Năm 2009 Công ty xây dựng mỏ Hầm lò 2 - TKV được tằng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
 
- Năm 2009 Phân xưởng Đào lò 4 - Thuộc Công ty xây dựng mỏ Hầm lò 2 - TKV được tằng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương;
 
- Năm 2009 Phân xưởng Đào lò 7 - Thuộc Công ty xây dựng mỏ  Hầm lò 2 - TKV được tằng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương;
 
- Năm 2009 Phân xưởng Đào lò 8 - Thuộc Công ty xây dựng mỏ Hầm lò 2 - TKV được tằng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương;
 
- Năm 2009 Công đoàn Công ty xây dựng mỏ Hầm lò 2 - TKV được tặng cờ xuất sắc nhất của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam.
 
* Cá nhân:
 
- Năm 2004, đ/c Nguyễn Xuân Ngoạn, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp xây lắp mỏ Uông Bí được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
 
- Năm 2004, đ/c Nguyễn Văn Phượng, Quản đốc Phân xưởng đào lò 2 - Thuộc Xí nghiệp xây lắp mỏ Uông Bí được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
 
- Năm 2007, đ/c Đỗ Văn Đoan, Giám đốc Xí nghiệp xây lắp mỏ Uông Bí được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp;
 
- Năm 2009, đ/c Giám đốc Công ty xây dựng mỏ Hầm lò 2 - TKV được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương;
 
- Năm 2009, đ/c Lê Văn Nhỏ, tổ trưởng sản xuất - Phân xưởng Đào lò 7 - Thuộc Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 2 - TKV được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương;
 
- Năm 2009, đ/c Nguyễn Công Minh, Giám đốc Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 2 - TKV được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương.
 
- Năm 2009, đ/c Nguyễn Đình Quế, Chủ tịch Công đoàn Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò 2 - TKV được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
 
4- Kết quả sản xuất kinh doanh:
 
- Năm 2015, đào mới  trên 10.600m lò, giá trị sản xuất đạt 475,6 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 2,3 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,7 triệu đồng/người/tháng.
 
- Năm 2016, thực hiện công tác xây lắp nhận thầu đạt 10.200 mét lò đào các loại, đạt giá trị sản xuất 486 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 10,5 triệu đồng/người/tháng.
 
Nguồn: Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 2 - Vinacomin
.
.
.
.