Gắn biển các công trình chào mừng Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2016) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Gắn biển các công trình chào mừng Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than 12/11 (1936-2016)

;

 

Gắn biển công trình lắp đặt thiết bị khai thác lò chợ cơ giới hoá đồng bộ 7-2.1 vỉa 7 của Công ty than Hà Lầm. Ảnh Đỗ Phương
Gắn biển công trình lắp đặt thiết bị khai thác lò chợ cơ giới hoá đồng bộ 7-2.1 vỉa 7 của Công ty Than Hà Lầm. Ảnh: Đỗ Phương

 

Gắn biển công trình thi công lắp đặt “Tuyến băng tải B1200 giếng nghiêng chính mức +110 đến -200”, thuộc Dự án “Đầu tư khai  thác phần lò giếng mức +0/-175 khu Vàng Danh, mỏ than Vàng Danh. Ảnh Phạm Cường
Gắn biển công trình thi công lắp đặt “Tuyến băng tải B1200 giếng nghiêng chính mức +110 đến -200”, thuộc Dự án “Đầu tư khai thác phần lò giếng mức +0/-175 khu Vàng Danh, mỏ than Vàng Danh. Ảnh: Phạm Cường

 

Lễ gắn biển Hệ thống vận chuyển người bằng tời cáp treo của Công ty Than Nam Mẫu. Ảnh Lê Hải
Lễ gắn biển Hệ thống vận chuyển người bằng tời cáp treo của Công ty Than Nam Mẫu. Ảnh: Lê Hải

 

Công trình “Gia cố khu vực cống bản số 1, đường tránh bãi thải Đông Cao Sơn”. Ảnh Dương Phượng Đại
Gắn biển công trình “Gia cố khu vực cống bản số 1, đường tránh bãi thải Đông Cao Sơn”. Ảnh: Dương Phượng Đại

 

gắn biển công trình thanh niên cấp tỉnh. Ảnh Bá Trình
Gắn biển công trình thanh niên cấp tỉnh. Ảnh: Bá Trình

 

Lễ gắn biển Công trình “Đào lò két nước vỉa 7 Tây Bắc III -150”. Ảnh Nguyễn Chiến
Lễ gắn biển Công trình “Đào lò két nước vỉa 7 Tây Bắc III -150” của Công ty Than Mạo Khê. Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Lễ gắn biển công trình Hệ thống băng tải than Lép Mỹ - Cảng Km6. Ảnh Lê Hải
Lễ gắn biển công trình Hệ thống băng tải than Lép Mỹ - Cảng Km6. Ảnh: Lê Hải

 

.
.
.
.