Hệ thống Tài chính - ngân hàng huyện Bình Liêu - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Hệ thống Tài chính - ngân hàng huyện Bình Liêu

;

 

Ngân hàng CSXH huyện Bình Liêu tư vấn, hỗ trợ người dân vay vốn phát triển sản xuất (5-2019). Ảnh: Ngọc Nguyên
Ngân hàng CSXH huyện Bình Liêu tư vấn, hỗ trợ người dân vay vốn phát triển sản xuất (5-2019). Ảnh: Ngọc Nguyên

 

Giao dịch tại tại kho bạc huyện Bình Liêu. Ảnh: Thanh Hằng
Giao dịch tại tại kho bạc huyện Bình Liêu. Ảnh: Thanh Hằng

 

.
.
.
.