Trung tâm OCOP Quảng Yên - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm OCOP Quảng Yên

;

 

Các đồng chí lãnh đạo thị xã cắt băng khai trương Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Quảng Yên (ngày 2072015). Ảnh: Thùy Dương (CTV)
Các đồng chí lãnh đạo thị xã cắt băng khai trương Trung tâm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP Quảng Yên (ngày 20/7/2015). Ảnh: Thùy Dương (CTV)

 

Trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP TX Quảng Yên, điểm tham quan, mua sắm của du khách khi đến với Quảng Yên. Ảnh: Nguyễn Chiến
Trung tâm giới thiệu sản phẩm OCOP TX Quảng Yên, điểm tham quan, mua sắm của du khách khi đến với Quảng Yên. Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Lãnh đạo địa phương tham quan các sản phẩm bày bán tại Trung tâm
Lãnh đạo địa phương tham quan các sản phẩm bày bán tại Trung tâm. Ảnh: Thùy Dương (CTV)

 

Người dân tham quan các sản phẩm bày bán tại Trung tâm
Người dân tham quan các sản phẩm bày bán tại Trung tâm. Ảnh: Thùy Dương (CTV)

 

.
.
.
.