Công ty xăng dầu B12 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Công ty xăng dầu B12

;

 

Nằm ngay dưới chân cầu Bãi Cháy, Cảng dầu B12 của Công ty Xăng dầu B12, là cảng dầu lớn nhất miền Bắc. Ảnh: Hùng Sơn
Nằm ngay dưới chân cầu Bãi Cháy, Cảng dầu B12 của Công ty Xăng dầu B12, là cảng dầu lớn nhất miền Bắc (8-2017). Ảnh: Hùng Sơn

 

Tàu vào làm hàng tại cảng B12. Ảnh: Hùng Sơn
Tàu vào làm hàng tại cảng B12 (8-2017). Ảnh: Hùng Sơn

 

Cảng tầu Công ty xăng dầu B12 (2-1-2018). Ảnh: Huỳnh Đăng
Cảng tầu Công ty xăng dầu B12 (1-2018). Ảnh: Huỳnh Đăng

 

Toàn cảnh Công ty xăng dầu B12. Ảnh: Hùng Sơn
Toàn cảnh Công ty xăng dầu B12 (8-2017). Ảnh: Hùng Sơn

 

Hệ thống tuyến đường ống tiếp nhận, bơm chuyển xăng dầu của Công ty Xăng dầu B12 (6-2018). Ảnh: Tuấn Hương
Hệ thống tuyến đường ống tiếp nhận, bơm chuyển xăng dầu của Công ty Xăng dầu B12 (6-2018). Ảnh: Tuấn Hương

 

Trạm xuất xăng của PVOIL Cái Lân. Ảnh: Huỳnh Đăng
Trạm xuất xăng của PVOIL Cái Lân (1-2018). Ảnh: Huỳnh Đăng

 

Cửa hàng bán  xăng dầu thuộc Công ty xăng dầu B12. Ảnh: Hùng Sơn
Cửa hàng bán xăng dầu thuộc Công ty xăng dầu B12 (9-2017). Ảnh: Hùng Sơn

 

Ảnh: Hùng Sơn
Cửa hàng bán xăng dầu thuộc Công ty xăng dầu B12 (9-2017). Ảnh: Hùng Sơn

 

Ảnh: Hùng Sơn.
Cửa hàng bán xăng dầu thuộc Công ty xăng dầu B12 (9-2017). Ảnh: Hùng Sơn

Công ty Xăng dầu B12 là đơn vị đầu mối của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam ở miền Bắc. Đơn vị có nhiệm vụ: Tổ chức tiếp nhận xăng dầu, điều động nội bộ ngành, bơm chuyển xăng dầu bằng đường ống, bảo quản, dự trữ xăng dầu quốc gia đảm bảo nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng của các tỉnh, thành phố phía Bắc và trực tiếp tổ chức kinh doanh xăng dầu, các sản phẩm hoá dầu, thiết bị vật tư phục vụ ngành xăng dầu, cung ứng tàu biển trên địa bàn các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Quảng Ninh.

.
.
.
.