Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Cụm công nghiệp Cẩm Thịnh (TP Cẩm Phả)

;

 

Khánh thành CCN Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả (4-2019). Ảnh: Minh Đức
Khánh thành CCN Cẩm Thịnh, TP Cẩm Phả (4-2019). Ảnh: Minh Đức

 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp với công suất 950 m3ngày đêm, tổng kinh phí xây dựng trên 36 tỷ đồng (4-2019). Ảnh: Minh Đức
Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại khu công nghiệp với công suất 950 m3/ngày đêm, tổng kinh phí xây dựng trên 36 tỷ đồng (4-2019). Ảnh: Minh Đức

Dự án CCN Cẩm Thịnh được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3979/QĐ-UBND ngày 9/10/2018 với quy mô đầu tư 59,5ha thực hiện trong 2 giai đoạn với tổng vốn đầu tư trên 620 tỷ đồng. Theo đó, sau hơn 5 tháng triển khai thi công, CCN Cẩm Thịnh (giai đoạn 1) đã được hoàn thành với diện tích 49,5ha và kinh phí thực hiện trên 500 tỷ đồng.

.
.
.
.