Tình hình sản xuất, kinh doanh than - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tình hình sản xuất, kinh doanh than

;

Tình hình tiêu thụ than của TKV năm 2018:

* Diễn biến thị trường:

Trên cơ sở thực hiện năm 2017, dự báo thị trường, năng lực sản xuất và tồn kho, TKV xây dựng kế hoạch năm 2018 với sản lượng tiêu thụ than là 36 triệu tấn, trong đó than cung cấp cho sản xuất điện là 26,5 triệu tấn.

Tuy nhiên, thực tế nhu cầu tiêu thụ than năm 2018 tăng cao. Nguyên nhân của sự thay đổi Cung - Cầu so với năm 2017 và các năm trước là do:

+ Do tăng trưởng điện 2018 đạt mức cao, trong khi thủy điện và nhiệt điện khí giảm huy động nên nhu cầu nhiệt điện than tăng mạnh. Các nhà máy điện nhận nhiều than hơn so với hợp đồng đã ký kết, tăng 5,4 triệu tấn than so với 2017 (đây là nguyên nhân chính).

+ Giá than thế giới cao hơn so với than sản xuất trong nước từ 5-10 USD/ tấn tuỳ chủng loại. Dẫn tới các hộ tiêu thụ như: điện, xi măng, hoá chất, thép chuyển sang mua than từ TKV dẫn đến cung cầu thay đổi nhanh.

* Giải pháp của TKV:

+ Huy động tối đa tồn kho (gồm cả than dự trữ chiến lược); nhập khẩu (trên 0,5 triệu tấn than các loại) để pha trộn và cung cấp cho các hộ tiêu thụ, trong đó đặc biệt là Nhiệt điện Thái Bình 1.

+ Điều chỉnh tăng kế hoạch sản xuất thêm 1,5 triệu tấn than nguyên khai (Văn bản số: 3615/TKV-KH ngày 9/7/2018 và văn bản số 5756/TKV-KH ngày 2/11/2018).

+ Tổ chức phát động thi đua, đôn đốc thực hiện tăng sản lượng khai thác (Kế hoạch liên tịch: 186/KHLT/TKV-CĐTKV phát động đợt thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than quý IV/2018.

* Sản lượng tiêu thụ 11 tháng của TKV:

Kết quả, than tiêu thụ 11 tháng của TKV đạt 37,39 triệu tấn, bằng 103,9 % kế hoạch (đạt 95,9 % KH điều chỉnh) và bằng 117 % so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: thực hiện cung cấp than cho các Nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) trong 11 tháng năm 2018 của TKV đạt 26,9 triệu tấn, vượt kế hoạch cả năm (103%) và bằng 126% so với cùng kỳ năm 2017.

* Dự kiến thực hiện 2018.

Dự kiến sản lượng than tiêu thụ của TKV năm 2018 là 40 triệu tấn, tăng 4 triệu tấn so với kế hoạch đầu năm và tăng 4,4 triệu tấn so với cùng kỳ 2017. Trong đó, than cho điện là 29 triệu tấn tăng 5,4 triệu so với thực hiện 2017 (con số vượt này tương đương với sản lượng của 3 mỏ than)

* Kế hoạch tiêu thụ than năm 2019:

Dự báo (từ EVN) nhu cầu than cho các hộ điện là 38,3 triệu tấn.

Dự kiến kế hoạch tiêu thụ than năm 2019 là 40 triệu tấn, trong đó cung cấp than cho các NMNĐ năm 2019 là 31,90 triệu tấn (kể cả sản lượng nhập khẩu 4 triệu tấn để pha trộn)

Kế hoạch sản xuất 39 triệu tấn than nguyên khai, chế biến 36 triệu tấn than sạch. Phần thiếu hụt, TKV sẽ nhập khẩu để pha trộn với than sản xuất trong nước thành than đảm bảo tiêu chuẩn để cung cấp cho các hộ tiêu thụ.

(vinacomin.vn)

.
.
.
.