Dự án Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Dự án Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh

;

 

Ảnh Hùng Sơn
Ảnh: Hùng Sơn

 

Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Đỗ Phương
Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

 

Các nhà thầu lắp dựng mô hình, pa nô cho các đồ án quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch của các địa phương. Ảnh Đỗ Phương
Các nhà thầu lắp dựng mô hình, pa nô cho các đồ án quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch của các địa phương. Ảnh: Đỗ Phương

 

Vòng cung lớn (con cá) đã hoàn thành lắp ráp các cấu kiện, hiện nhà thầu đang tập trung hoàn thiện nội thất bên trong. Ảnh Đỗ Phương
Vòng cung lớn (con cá) đã hoàn thành lắp ráp các cấu kiện, hiện nhà thầu đang tập trung hoàn thiện nội thất bên trong. Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công công trình Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Đỗ Phương
Thi công công trình Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công công trình Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Đỗ Phương
Thi công công trình Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Khánh Giang

 

Thi công công trình Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Đỗ Phương
Thi công công trình Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Khánh Giang

 

Thi công công trình Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Đỗ Phương
Thi công công trình Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

 

Cung quy hoạch và triển lãm tỉnh. Ảnh Hà Phong
Cung quy hoạch và triển lãm tỉnh. Ảnh: Hà Phong

 

Thi công công trình Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Đỗ Phương
Thi công công trình Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công công trình Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Đỗ Phương
Thi công công trình Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công công trình Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Đỗ Phương
Thi công công trình Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công công trình Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Đỗ Phương
Thi công công trình Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công công trình Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Đỗ Phương
Thi công công trình Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Đỗ Phương

 

Là một trong những điểm nhấn của bức tranh tổng thể kiến trúc đô thị TP Hạ Long, dự án Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh được giới chuyên môn đánh giá là công trình đẹp, mới, sáng tạo, độc đáo, hài hoà với không gian bên bờ Vịnh Hạ Long.

.
.
.
.