Dự án Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử (TP Uông Bí) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Dự án Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử (TP Uông Bí)

;

 

Dự án Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử (TP Uông Bí) nhìn từ trên cao.
Dự án Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử nhìn từ trên cao (12-2017).

 

Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử (TP Uông Bí) đang được thi công.
Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử đang được thi công (12-2017).

 

Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử (TP Uông Bí) đang được thi công.
Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử đang được thi công (12-2017).

Ảnh: Hùng Sơn

Trung tâm văn hóa lễ hội dịch vụ Yên Tử (TP Uông Bí) là dự án trọng điểm của tỉnh do Công ty CP Phát triển Tùng Lâm làm chủ đầu tư, có ý nghĩa quan trọng trong mục tiêu xây dựng Quảng Ninh, Yên Tử trở thành Trung tâm phật giáo của cả nước gắn với nâng tầm giá trị danh thắng và lịch sử Yên Tử, tạo ra các sản phẩm du lịch lễ hội, hội nghị độc đáo. Cũng là yếu tố quan trọng nhằm triển khai quản lý các dịch vụ liên quan đến khu di tích Yên Tử.

.
.
.
.