Dư án tuyến đường nối Yên Tử - Ngọa Vân - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Dư án tuyến đường nối Yên Tử - Ngọa Vân

;

 

Thi công dự án tuyến đường từ chùa Hồ Thiên đến chùa Ngoạ Vân có chiều dài 8,745km, rộng 9m, được thiết kế đường bê tông 2 làn xe, quy mô cấp III miền núi, tốc độ đạt 60kmh (1-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Thi công dự án tuyến đường từ chùa Hồ Thiên đến chùa Ngoạ Vân có chiều dài 8,745km, rộng 9m, được thiết kế đường bê tông 2 làn xe, quy mô cấp III miền núi, tốc độ đạt 60kmh (1-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công nền đường bằng bê tông của dự án tuyến đường từ chùa Hồ Thiên đến chùa Ngoạ Vân (1-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Thi công nền đường bằng bê tông của dự án tuyến đường từ chùa Hồ Thiên đến chùa Ngoạ Vân (1-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công nền đất đắp K98 của bãi đỗ xe dưới chân chùa Hồ Thiên rộng 2,38ha. Ảnh Đỗ Phương
Thi công nền đất đắp K98 của bãi đỗ xe dưới chân chùa Hồ Thiên rộng 2,38ha (Dự án tuyến đường nối Yên Tử - Ngọa Vân). Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công dự án tuyến đường từ chùa Hồ Thiên đến chùa Ngoạ Vân (1-2018). Ảnh Đỗ Phương
Thi công dự án tuyến đường từ chùa Hồ Thiên đến chùa Ngoạ Vân (1-2018). Ảnh: Đỗ Phương

Để kết nối hệ thống chùa tháp của Khu di tích quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều gắn kết với Khu di tích Yên Tử, tạo thành một quần thể không gian văn hoá đặc sắc, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định đầu tư tuyến đường nối Yên Tử - Ngọa Vân.

.
.
.
.