Dự án Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Dự án Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai

;

 

Toàn cảnh thi công Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai (9-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Toàn cảnh thi công Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai (9-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công vùng quay đầu xe và nhà công vụ (9-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Thi công vùng quay đầu xe và nhà công vụ (9-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công nhà ga hành khách (11-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Thi công nhà ga hành khách (11-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công nhà ga hành khách (5-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Thi công nhà ga hành khách (5-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công hạng mục cầu dẫn và cầu cảng (5-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Thi công hạng mục cầu dẫn và cầu cảng (5-2018). Ảnh: Đỗ Phương

 

Thi công Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai (9-2018). Ảnh: Đỗ Phương
Thi công Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai (9-2018). Ảnh: Đỗ Phương

Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai được triển khai theo hình thức đối tác công - tư giữa tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Sun Group. Công trình được xây dựng tại vị trí sông Cửa Lục với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh 300 tỷ đồng để xây dựng cầu dẫn, còn lại Tập đoàn Sun Group triển khai hạng mục cầu cảng, nhà ga hành khách. Công trình khởi công từ tháng 11/2017.

.
.
.
.