Tập đoàn Việt - Úc - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tập đoàn Việt - Úc

;

 

Các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án Khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao tại huyện Đầm Hà (4-2019). Ảnh: Nguyễn Soái
Các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án Khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao tại huyện Đầm Hà (4-2019). Ảnh: Nguyễn Soái

 

Sản xuất tảo là một trong những giai đoạn quan trọng trong công nghệ sản xuất tôm giống của Tập đoàn Việt - Úc (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh
Sản xuất tảo là một trong những giai đoạn quan trọng trong công nghệ sản xuất tôm giống của Tập đoàn Việt - Úc (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh

 

Tảo là thức ăn chính cho tôm giống ở giai đoạn 3 ngày tuổi (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh
Tảo là thức ăn chính cho tôm giống ở giai đoạn 3 ngày tuổi (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh

 

Soi tảo gốc để kiểm tra chất lượng tảo trước khi nhân giống tảo (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh
Soi tảo gốc để kiểm tra chất lượng tảo trước khi nhân giống tảo (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh

 

Công nghệ sản xuất Artemia là một công đoạn đặc biệt quan trọng để sản xuất thức ăn tươi sống cho tôm (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh
Công nghệ sản xuất Artemia là một công đoạn đặc biệt quan trọng để sản xuất thức ăn tươi sống cho tôm (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh

 

Artemia sau khi nở sẽ được tách vỏ trước khi cho tôm 5 ngày tuổi ăn (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh
Artemia sau khi nở sẽ được tách vỏ trước khi cho tôm 5 ngày tuổi ăn (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh

 

Công đoạn kiểm soát chất lượng tôm giống trước khi được bán ra thị trường (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh
Công đoạn kiểm soát chất lượng tôm giống trước khi được bán ra thị trường (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh

 

Công đoạn vi sinh Làm sạch nước bổ sung vi khuẩn vào đường ruột cho tôm (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh
Công đoạn vi sinh làm sạch nước bổ sung vi khuẩn vào đường ruột cho tôm (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh

 

Sau khi được kiểm tra chất lượng, tôm giống được đóng gói xuất bán ra thị trường (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh
Sau khi được kiểm tra chất lượng, tôm giống được đóng gói xuất bán ra thị trường (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh

 

Đếm tôm giống bằng công nghệ hiện đại (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh
Đếm tôm giống bằng công nghệ hiện đại (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh

 

Tôm giống (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh
Tôm giống (5-2019). Ảnh: Thái Cảnh

Ngày 27/3, Tập đoàn Việt - Úc đã chính thức bán ra thị trường mẻ tôm giống đầu tiên được sản xuất tại Dự án Khu phức hợp sản xuất giống và nuôi tôm công nghệ cao siêu thâm canh tại xã Tân Lập, huyện Đầm Hà. Từ ngày 27/3 đến nay, Dự án Khu phức hợp sản xuất giống và nuôi tôm công nghệ cao siêu thâm canh tại xã Tân Lập đã bán ra thị trường gần 100 triệu tôm giống chất lượng cao. Công nghệ sản xuất tôm giống của Tập đoàn Việt - Úc hiện nay là công nghệ tiên tiến, hàng đầu thế giới.

.
.
.
.