Sản xuất chè tại Hải Hà - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Sản xuất chè tại Hải Hà

;

 

Những đồi chè ở xã Quảng Long xanh mướt đẹp như bức tranh. Ảnh: Hồng Nhung (Trung tâm TT-VH huyện Hải Hà)
Những đồi chè ở xã Quảng Long xanh mướt đẹp như bức tranh. Ảnh: Hồng Nhung (Trung tâm TT-VH huyện Hải Hà)

 

Sản xuất chè tập chung tại Hải Hà (10-2016). Ảnh: Hữu Việt
Sản xuất chè tập chung tại Hải Hà (10-2016). Ảnh: Hữu Việt

 

Từ phát triển sản phẩm OCOP đã hình thành vùng chè tập trung Quảng Long. Ảnh: Thanh Trường (CTV)
Từ phát triển sản phẩm OCOP đã hình thành vùng chè tập trung Quảng Long. Ảnh: Thanh Trường (CTV)

 

Công nhân Cty TNHH Thuấn Quỳnh thu hoạch chè tươi Ngọc Thúy tại vùng trồng chè sạch ở xã Quảng Long. Thu Hương (CTV)
Công nhân Công ty TNHH Thuấn Quỳnh thu hoạch chè tươi Ngọc Thúy tại vùng trồng chè sạch ở xã Quảng Long. Ảnh: Thu Hương (CTV)

 

Người dân Quảng Thành thu hoạch chè bằng máy. Ảnh Phương Thúy
Người dân Quảng Thành thu hoạch chè bằng máy. Ảnh: Phương Thúy

 

Thu hái chè bằng máy của doanh nghiệp Thuấn Quỳnh. Ảnh Hữu Việt
Thu hái chè bằng máy của doanh nghiệp Thuấn Quỳnh. Ảnh: Hữu Việt

 

Vùng trồng chè sạch của Công TNHH Thuấn Quỳnh tại xã Quảng Long. Ảnh Phạm Hoạch
Vùng trồng chè sạch của Công TNHH Thuấn Quỳnh tại xã Quảng Long. Ảnh: Phạm Hoạch

 

.
.
.
.