Sản xuất chè tại Hải Hà - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Sản xuất chè tại Hải Hà

;

 

Những đồi chè ở xã Quảng Long xanh mướt đẹp như bức tranh. Ảnh: Hồng Nhung (Trung tâm TT-VH huyện Hải Hà)
Những đồi chè ở xã Quảng Long xanh mướt đẹp như bức tranh. Ảnh: Hồng Nhung (Trung tâm TT-VH huyện Hải Hà)

 

Đồi chè Quảng Long (7-2019). Ảnh: Hùng Sơn
Đồi chè Quảng Long (7-2019). Ảnh: Hùng Sơn

 

Nhìn từ xa, đồi chè tựa như những thửa ruộng bậc thang xanh (7-2019). Ảnh: Tạ Quân
Nhìn từ xa, đồi chè tựa như những thửa ruộng bậc thang xanh (7-2019). Ảnh: Tạ Quân

 

Bao la đồi chè Quảng Long (7-2019). Ảnh: Tạ Quân
Bao la đồi chè Quảng Long (7-2019). Ảnh: Tạ Quân

 

Du khách tới thăm đồi chè Quảng Long (7-2019). Ảnh: Tạ Quân
Du khách tới thăm đồi chè Quảng Long (7-2019). Ảnh: Tạ Quân

 

Du khách trải nghiệm công việc của người công nhân hái chè (7-2019). Ảnh: Tạ Quân
Du khách trải nghiệm công việc của người công nhân hái chè (7-2019). Ảnh: Tạ Quân

 

Chụp ảnh lưu niệm tại đồi chè (7-2019). Ảnh: Tạ Quân
Chụp ảnh lưu niệm tại đồi chè (7-2019). Ảnh: Tạ Quân

 

Sản xuất chè tập chung tại Hải Hà (10-2016). Ảnh: Hữu Việt
Sản xuất chè tập chung tại Hải Hà (10-2016). Ảnh: Hữu Việt

 

Thu hái chè tại huyện Hải Hà (11-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Thu hái chè tại huyện Hải Hà (11-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Thu hái chè tại vùng chè xã Quảng Long (5-2018). Ảnh: Thái Cảnh
Thu hái chè tại vùng chè xã Quảng Long (5-2018). Ảnh: Thái Cảnh

 

Thu hái chè tại vùng chè xã Quảng Long (5-2018). Ảnh: Thái Cảnh
Thu hái chè tại vùng chè xã Quảng Long (5-2018). Ảnh: Thái Cảnh

 

Thu hái chè tại vùng chè xã Quảng Long (5-2018). Ảnh: Thái Cảnh
Thu hái chè tại vùng chè xã Quảng Long (5-2018). Ảnh: Thái Cảnh

 

Từ phát triển sản phẩm OCOP đã hình thành vùng chè tập trung Quảng Long. Ảnh: Phạm Hà (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hà)
Từ phát triển sản phẩm OCOP đã hình thành vùng chè tập trung Quảng Long (7-2017). Ảnh: Phạm Hà (Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hải Hà)

 

Công nhân Cty TNHH Thuấn Quỳnh thu hoạch chè tươi Ngọc Thúy tại vùng trồng chè sạch ở xã Quảng Long. Thu Hương (CTV)
Công nhân Công ty TNHH Thuấn Quỳnh thu hoạch chè tươi Ngọc Thúy tại vùng trồng chè sạch ở xã Quảng Long. Ảnh: Thu Hương (CTV)

 

Người dân Quảng Thành thu hoạch chè bằng máy. Ảnh Phương Thúy
Người dân Quảng Thành thu hoạch chè bằng máy. Ảnh: Phương Thúy

 

Thu hái chè bằng máy của doanh nghiệp Thuấn Quỳnh. Ảnh Hữu Việt
Thu hái chè bằng máy của doanh nghiệp Thuấn Quỳnh. Ảnh: Hữu Việt

 

Vùng trồng chè sạch của Công TNHH Thuấn Quỳnh tại xã Quảng Long. Ảnh Phạm Hoạch
Vùng trồng chè sạch của Công TNHH Thuấn Quỳnh tại xã Quảng Long. Ảnh: Phạm Hoạch

 

.
.
.
.