Trà hoa vàng Ba Chẽ - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trà hoa vàng Ba Chẽ

;

 

Ươm giống cây Trà hoa vàng (2-2018). Ảnh: Khánh Giang
Ươm giống cây Trà hoa vàng (2-2018). Ảnh: Khánh Giang

 

Vườn Trà hoa vàng được trồng tại nhà dân huyện Ba Chẽ (12-2015). Ảnh: Phương Thúy
Vườn Trà hoa vàng được trồng tại nhà dân huyện Ba Chẽ (12-2015). Ảnh: Phương Thúy

 

Người dân thu hái nụ trà hoa vàng (2-2018). Ảnh: Khánh Giang
Người dân thu hái nụ Trà hoa vàng (2-2018). Ảnh: Khánh Giang

 

Tháng 11 và 12 âm lịch là thời điểm trà hoa vàng nở rộ (12-2015). Ảnh: Phương Thúy
Tháng 11 và 12 âm lịch là thời điểm Trà hoa vàng nở rộ (12-2015). Ảnh: Phương Thúy

 

Trà hoa vàng có hoa màu vàng kim đặc trưng, màu sắc rực rỡ (1-2016). Ảnh: Phương Thúy
Trà hoa vàng có hoa màu vàng kim đặc trưng, màu sắc rực rỡ (1-2016). Ảnh: Phương Thúy

 

Chế biến Trà hoa vàng (2-2018). Ảnh: Khánh Giang
Chế biến Trà hoa vàng (2-2018). Ảnh: Khánh Giang

 

Chế biến Trà hoa vàng (5-2019). Ảnh: Nguyễn Ngọc
Chế biến Trà hoa vàng (5-2019). Ảnh: Nguyễn Ngọc

 

Người dân lựa chọn, phân loại bông trà hoa vàng (2-2018). Ảnh: Khánh Giang
Người dân lựa chọn, phân loại bông Trà hoa vàng (2-2018). Ảnh: Khánh Giang

 

Quy trình sấy khô Trà hoa vàng (2-2018). Ảnh: Khánh Giang
Quy trình sấy khô Trà hoa vàng (2-2018). Ảnh: Khánh Giang

 

Đóng gói bảo quản Trà hoa vàng sau khi xấy khô (3-2018). Ảnh: Thùy Loan – Trung tâm TT&VH huyện Ba Chẽ
Đóng gói bảo quản Trà hoa vàng sau khi sấy khô (3-2018). Ảnh: Thùy Loan – Trung tâm TT&VH huyện Ba Chẽ

 

Trà hoa vàng sau khi được sấy khô và bảo quản (2-2018). Ảnh: Khánh Giang
Trà hoa vàng sau khi được sấy khô và bảo quản (2-2018). Ảnh: Khánh Giang

 

Sau khi sấy khô, trà hoa vàng được đóng gói sản phẩm cẩn thận, nhẹ nhàng, đảm bảo giữ nguyên bông (2-2018). Ảnh: Khánh Giang
Sau khi sấy khô, trà hoa vàng được đóng gói sản phẩm cẩn thận, nhẹ nhàng, đảm bảo giữ nguyên bông (2-2018). Ảnh: Khánh Giang

 

Đóng gói sản phẩm Trà hoa vàng (2-2018). Ảnh: Khánh Giang
Đóng gói sản phẩm Trà hoa vàng (2-2018). Ảnh: Khánh Giang

 

Kiểm tra sản phẩm Trà hoa vàng trước khi đem đi tiêu thụ (2-2018). Ảnh: Khánh Giang
Kiểm tra sản phẩm Trà hoa vàng trước khi đem đi tiêu thụ (2-2018). Ảnh: Khánh Giang

 

Sản phẩm trà hoa vàng được trưng bày tại Lễ hội Trà hoa vàng (1-2016). Ảnh: Đỗ Phương
Sản phẩm trà hoa vàng được trưng bày tại Lễ hội Trà hoa vàng (1-2016). Ảnh: Đỗ Phương

Trà hoa vàng là loại cây có giá trị cao, trở thành sản phẩm thương hiệu của huyện Ba Chẽ. Để phát huy loại cây trồng này, gần đây huyện đã tập trung đầu tư theo hướng chuyên sâu, nâng cao giá trị.

Hiện nay trà hoa vàng bán ra thị trường có 3 sản phẩm: Hoa nguyên bông sấy khô, trà túi lọc và lá cây trà hoa vàng sấy khô.

.
.
.
.