Ngày mùa ở Hà Nam (TX Quảng Yên) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Ngày mùa ở Hà Nam (TX Quảng Yên)

;

 

Máy gặt đập liên hợp trên những cánh đồng mẫu lớn của phường Phong Cốc. Ảnh Dương Phượng Đại
Máy gặt đập liên hợp trên những cánh đồng mẫu lớn của phường Phong Cốc.

 

Niềm vui được mùa của nông dân xã Cẩm La. Ảnh Dương Phượng Đại
Niềm vui được mùa của nông dân xã Cẩm La.

 

Nông dân các xã vùng chiêm trũng vẫn phải tay liềm, tay hái. Ảnh Dương Phượng Đại
Nông dân các xã vùng chiêm trũng vẫn phải tay liềm, tay hái.

 

Thu hoạch lúa trong đầm cá ở xã Liên Vị. Ảnh Dương Phượng Đại
Thu hoạch lúa trong đầm cá ở xã Liên Vị.

 

Những chân ruộng lầy, bà con nông dân xã Liên Hòa thường dùng bạt xếp lúa lên để kéo lên bờ. Ảnh Dương Phượng Đại
Những chân ruộng lầy, bà con nông dân xã Liên Hòa thường dùng bạt xếp lúa lên để kéo lên bờ.

 

Mùa về trên bến sông quê. Ảnh Dương Phượng Đại
Mùa về trên bến sông quê.

 

Gánh lúa vẫn trĩu nặng trên đôi vai người nông dân. Ảnh Dương Phượng Đại
Gánh lúa vẫn trĩu nặng trên đôi vai người nông dân.

 

Vận chuyển thóc lúa bằng thuyền trên sông ngòi nội đồng. Ảnh Dương Phượng Đại
Vận chuyển thóc lúa bằng thuyền trên sông ngòi nội đồng.

 

Thóc được phơi ngay trên triền đê xã Liên Vị. Ảnh Dương Phượng Đại
Thóc được phơi ngay trên triền đê xã Liên Vị.

 Ảnh: Dương Phượng Đại

.
.
.
.