Hệ thống ngành tài chính huyện Hải Hà - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Hệ thống ngành tài chính huyện Hải Hà

;

I. CHI CỤC THUẾ

1. Thông tin chung:

 - Tên cơ quan: Chi cục Thuế huyện Hải Hà.

- Địa chỉ: Phố Phan Đình Phùng - Quảng Hà - Hải Hà.

- Điện thoại: 0203.3879.241.

- Fax: 02033.3879.194.

- Email: ccthha.qni@gdt.gov.vn

2. Tổ chức bộ máy:

- Chi cục trưởng- Điện thoại: 02033.3762.616

- Phó Chi cục trưởng- Điện thoại: 02033.3879.966

- Phó Chi cục trưởng- Điện thoại: 02033.762.188

- Đội Hành chính - Nhân sự - Tài chính - Ấn chỉ: Điện thoại: 02033.3879.241

- Đội Nghiệp vụ - Tuyên truyền: Điện thoại: 02033.3762.612

- Đội Kiểm tra Thuế: Điện thoại: 02033.3760.090

- Đội kê khai, quản lý nợ và cưỡng chế nợ Thuế: Điện thoại: 02033.3763.679

- Đội quản lý Thuế TNCN, trước bạ và thu khác: Điện thoại: 02033.3879.587

- Đội Thuế liên xã - thị trấn: Điện thoại: 02033.3879.984

(Theo Công thông tin điện tử huyện Hải Hà)

.
.
.
.