Đền Trần Hưng Đạo và Miếu Vua Bà - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Đền Trần Hưng Đạo và Miếu Vua Bà

;

 

Đền Trần Hưng Đạo
Đền Trần Hưng Đạo

 

Quần thể Đền Trần Hưng Đạo và Miếu Vua Bà. Ảnh Hùng Sơn
Quần thể Đền Trần Hưng Đạo và Miếu Vua Bà. Ảnh Hùng Sơn

 

Miếu Vua Bà
Miếu Vua Bà

Ảnh Khánh Giang

Miếu Vua Bà có từ đời nhà Trần (1288), ngay nơi bến đò ngày trước, chỗ Hưng Đạo Vương hỏi chuyện một bà hàng nước. Tương truyền rằng trong khi đi thị sát địa hình chuẩn bị bãi cọc ngầm chống giặc, Trần Hưng Đạo đi qua bến đò và trò chyện với một bà cụ bán hàng. Cụ đã nói cho ông về quy luật lên xuống của thủy triều, địa thế lòng sông, đồng thời mách ông kết hợp chiến thuật hoả công để đánh giặc. Hưng Đạo Vương áp dụng chiến thuật bãi cọc của Ngô Quyền đã đánh tan quân giặc. Hàng trăm cọc gỗ bịt sắt cắm xuống lòng sông theo chiều xiên 45 độ ngược chiều nước ròng. Khi thủy triều lên, Trần Hưng Đạo cho những thuyền nhỏ khiêu khích chiến thuyền địch, dụ cho địch đuổi sâu vào trong sông. Thủy triều rút, quân Trần Hưng Đạo từ hai bên bờ bất thần phản công, địch hoảng sợ tháo lui, lúc ấy nước đã xuống dưới mức cọc, lòng sông tua tủa cọc nhọn như hầm chông. Trận đại chiến đã tiêu diệt 3 vạn quân Nguyên và 400 chiến thuyền. Sau khi thắng trận, Trần Hưng Đạo quay lại bến đò tìm bà cụ bán nước thì không thấy nữa. Nghĩ đến lời của bà hàng nước, ông dâng sớ xin nhà Vua phong sắc cho bà là “Vua Bà” và lập đền thờ tại đây. Miếu đã nhiều lần tôn tạo, tuy nhiên khiêm nhường hơn so với Đền...

.
.
.
.