Bóng đá - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Bóng đá

;

a
 

 

a
 

KẾT QUẢ THI ĐẤU CỦA ĐỘI THAN QUẢNG NINH TẠI LƯỢT ĐI GIẢI BÓNG ĐÁ VĐQG - TOYOTA 2016:

Vòng 1: Than Quảng Ninh - Khánh Hòa: 1-2

Vòng 2: Than Quảng Ninh - Hà Nội T&T: 1-0

Vòng 3: Than Quảng Ninh - Hoàng Anh Gia Lai: 0-0

Vòng 4: Than Quảng Ninh - FLC Thanh Hóa: 2-4

Vòng 5: Than Quảng Ninh - SHB Đà Nẵng: 0-1

Vòng 6: Than Quảng Ninh - Sông Lam Nghệ An: 3-1

Vòng 7: Than Quảng Ninh - Hải Phòng: 1-2

Vòng 8: Than Quảng Ninh - Đồng Tháp: 4-0

Vòng 9: Than Quảng Ninh - CLB Sài Gòn: 1-0

Vòng 10: Than Quảng Ninh - QNK Quảng Nam: 1-1

Vòng 11: Than Quảng Ninh - XSKT Cần Thơ: 2-1

Vòng 12: Than Quảng Ninh - Becamex.Bình Dương: 2-1

Vòng 13: Than Quảng Ninh - Long An: 2-1

KẾT QUẢ THI ĐẤU CỦA ĐỘI THAN QUẢNG NINH TẠI LƯỢT VỀ GIẢI BÓNG ĐÁ VĐQG - TOYOTA 2016:

Vòng 14: Than Quảng Ninh - Sông Lam Nghệ An: 0-4

Vòng 15: Than Quảng Ninh - SHB Đà Nẵng: 3-2

Vòng 16: Than Quảng Ninh - Becamex.Bình Dương: 0-1

Vòng 17: Than Quảng Ninh - Đồng Tâm Long An: 2-1

Vòng 18: Than Quảng Ninh - Hải Phòng: 3-1

Vòng 19: Than Quảng Ninh - Đồng Tháp: 1-1

Vòng 20: Than Quảng Ninh - Sài Gòn: 0-0

Vòng 21: Than Quảng Ninh - QNK Quảng Nam: 2-0

Vòng 22: Than Quảng Ninh - XSKT Cần Thơ: 2-0

Vòng 23: Than Quảng Ninh - Hoàng Anh Gia Lai: 3-1

Vòng 24: Than Quảng Ninh - FLC Thanh Hóa: 2-2

Vòng 25: Than Quảng Ninh - Hà Nội T&T: 0-1

Vòng 26: Than Quảng Ninh - Khánh Hòa: 1-3

Nguồn: Báo điện tử Bóng đá và QTV

.
.
.
.