Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu Vùng mỏ năm 2016 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu Vùng mỏ năm 2016

;

I- Vận động viên tiêu biểu

1- Nguyễn Thái Linh (pencaksilat)

2- Phạm Thị Huệ (điền kinh)

3- Vũ Thị Linh (đua thuyền)

4- Nguyễn Hoàng Đức (cờ vua)

5- Vũ Minh Tuấn (bóng đá)

6- Đinh Thị Trang (đua thuyền)

7- Nguyễn Thị Kiều Oanh (bơi lặn).

II- Huấn luyện viên tiêu biểu

1- Vũ Công Dậu (Penkasilat)

2- Vũ Thị Hoa (điền kinh)

3- Đỗ Văn Hiệu (đua thuyền)

Nguồn: QTV

.
.
.
.