Vịnh Hạ Long - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Vịnh Hạ Long

;

 

Ông Bernard Weber Chủ tịch New7Wonders trao tặng tấm bia bằng đồng công nhận Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới (24-4-2012). Ảnh: Đỗ Phương
Ông Bernard Weber Chủ tịch New7Wonders trao tặng tấm bia bằng đồng công nhận Vịnh Hạ Long là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới (24-4-2012). Ảnh: Đỗ Phương

 

Vịnh Hạ Long (8-2017). Ảnh: Hùng Sơn
Vịnh Hạ Long (8-2017). Ảnh: Hùng Sơn

 

Vịnh Hạ Long (1-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Vịnh Hạ Long (1-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

 

Hòn Trống Mái. Ảnh: Vũ Minh Đức
Hòn Trống Mái. Ảnh: Vũ Minh Đức

 

Trời xanh, núi xanh, biển xanh. Ảnh: Dương Phượng Đại
Trời xanh, núi xanh, biển xanh. Ảnh: Dương Phượng Đại

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh: Sưu tầm
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Võ Rin

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh: wallpapershd365
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Wallpapershd365

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh: Nonlavietnam.com
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Nonlavietnam.com

 

Đảo Lờm Bò nằm trên Vịnh Hạ Long (5-2017). Ảnh: Bình Yên
Đảo Lờm Bò nằm trên Vịnh Hạ Long (5-2017). Ảnh: Hùng Sơn

 

Cảnh đẹp Vịnh Hạ Long. Ảnh: Khánh Giang
Cảnh đẹp Vịnh Hạ Long. Ảnh: Khánh Giang

 

Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Khánh Giang
Vịnh Hạ Long nhìn từ trên cao. Ảnh: Khánh Giang

 

Một sớm mùa thu Vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Đức Thành
Một sớm mùa thu Vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Đức Thành

 

Hoàng hôn. Ảnh: Vũ Minh Đức
Hoàng hôn. Ảnh: Vũ Minh Đức

 

Buổi sớm Hạ Long. Ảnh Dương Phượng Đại
Buổi sớm Hạ Long. Ảnh: Dương Phượng Đại

 

Hạ Long buổi ban mai. Ảnh Dương Phương Đại
Hạ Long buổi ban mai. Ảnh: Dương Phương Đại

 

Hạ Long dưới cánh bay
Hạ Long dưới cánh bay. Ảnh: Đỗ Giang

 

Hang Bồ Nâu. Ảnh Đỗ Giang
Hang Bồ Nâu. Ảnh: Đỗ Giang

 

Hạ Long mây nước giao hòa. Ảnh: Dương Phượng Đại
Hạ Long mây nước giao hòa. Ảnh: Dương Phượng Đại

 

Tầu du lịch trên vịnh
Tầu du lịch trên Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Trước cửa động Thiên Cung. Ảnh Đỗ Giang
Trước cửa động Thiên Cung. Ảnh: Đỗ Giang

 

Cuộc sống bình yên trên Vịnh Hạ Long (1-2018). Ảnh: Hùng Sơn
Cuộc sống bình yên trên Vịnh Hạ Long (1-2018). Ảnh: Hùng Sơn

 

Bình minh Hạ Long. Ảnh: Dương Phượng Đại
Bình minh Hạ Long. Ảnh: Dương Phượng Đại

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Vẻ đẹp lãng mạn của hang Trống. Ảnh: Tạ Quân
Vẻ đẹp lãng mạn của hang Trống. Ảnh: Tạ Quân

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Vịnh Hạ Long. Ảnh Đỗ Giang
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Đỗ Giang

 

Ảnh: Đỗ Giang
Ảnh: Đỗ Giang

 

Làng chài trên Vịnh. Ảnh: Đỗ Giang
Làng chài trên Vịnh. Ảnh: Đỗ Giang

 

.
.
.
.