Nhà sàn cổ đồng bào các dân tộc - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Nhà sàn cổ đồng bào các dân tộc

;

 

Ngôi nhà sàn Sán Chỉ của gia đình bà Nình Móc Mầu, xã Đại Dực (huyện Tiên Yên). Ảnh Hoàng Anh
Ngôi nhà sàn Sán Chỉ của gia đình bà Nình Móc Mầu, xã Đại Dực (huyện Tiên Yên). Ảnh: Hoàng Anh

 

Ngôi nhà sàn Sán Chỉ cuối cùng ở tiên yên của vợ chồng cụ Nình Coóng Dùng và Chíu Móc Múi. Ảnh Hoài Giang
Ngôi nhà sàn Sán Chỉ cuối cùng ở Tiên Yên của vợ chồng cụ Nình Coóng Dùng và Chíu Móc Múi. Ảnh: Hoài Giang

 

Nhà truyền thống của đồng bào Tày ở bản Phạt Chỉ, xã Đồng Văn. Ảnh: Ngọc Nhất (CTV)
Nhà truyền thống của đồng bào Tày ở bản Phạt Chỉ, xã Đồng Văn. Ảnh: Ngọc Nhất (CTV)

 

Ngôi nhà sàn của cụ Lý Xuân Quảng (dân tộc Tày) tại thôn Nặm Mìn, xã Hà Lâu (Tiên Yên). Ảnh Cấn Đình Loan (CTV)
Ngôi nhà sàn của cụ Lý Xuân Quảng (dân tộc Tày) tại thôn Nặm Mìn, xã Hà Lâu (Tiên Yên). Ảnh: Cấn Đình Loan (CTV)

 

Ngôi nhà sàn của cụ Vi Khánh (dân tộc Tày) tại thôn Hua Cầu, xã Phong Dụ (Tiên Yên). Ảnh Cấn Đình Loan (CTV)
Ngôi nhà sàn của cụ Vi Khánh (dân tộc Tày) tại thôn Hua Cầu, xã Phong Dụ (Tiên Yên). Ảnh: Cấn Đình Loan (CTV)

 

Xóm nhà cổ huyện Bình Liêu. Ảnh Khánh Giang
Xóm nhà cổ huyện Bình Liêu. Ảnh: Khánh Giang

 

Nhà lợp ngói âm dương truyền thống đã trên 100 tuổi tại huyện Bình Liêu. Ảnh Khánh Giang
Nhà lợp ngói âm dương truyền thống đã trên 100 tuổi tại huyện Bình Liêu. Ảnh: Khánh Giang

 

Người dân huyện Bình Liêu phơi hồi. Ảnh Khánh Giang
Người dân huyện Bình Liêu phơi hồi. Ảnh: Khánh Giang

 

Nhà cổ người dân Binh Liêu. Ảnh Khánh Giang
Nhà cổ người dân Binh Liêu. Ảnh: Khánh Giang

 

Cảnh nhà (huyện Bình Liêu). Ảnh Khánh Giang
Cảnh nhà (huyện Bình Liêu). Ảnh: Khánh Giang

 

Gìn giữ nét cổ Bình Liêu. Ảnh Khánh Giang
Gìn giữ nét cổ người dân Bình Liêu. Ảnh: Khánh Giang

 

Gìn giữ nét cổ Bình Liêu. Ảnh Khánh Giang
Gìn giữ nét cổ người dân Bình Liêu. Ảnh: Khánh Giang

 

Gìn giữ nét cổ Bình Liêu. Ảnh Khánh Giang
Gìn giữ nét cổ người dân Bình Liêu. Ảnh: Khánh Giang

 

Nhà truyền thống của đồng bào Tày ở bản Phạt Chỉ, xã Đồng Văn. Ảnh: Ngọc Nhất (CTV)
Nhà truyền thống của đồng bào Tày ở bản Phạt Chỉ, xã Đồng Văn. Ảnh: Ngọc Nhất (CTV)

 

.
.
.
.