Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục (TP Cẩm Phả) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Khu di tích lịch sử và danh thắng Vũng Đục (TP Cẩm Phả)

;

 

Đền Vũng Đục. Ảnh: Cẩm Thu
Đền Vũng Đục. Ảnh: Cẩm Thu

 

Đền Vũng Đục. Ảnh: Cẩm Thu
Đền Vũng Đục. Ảnh: Cẩm Thu

Khu di tích lịch sử Vũng Đục đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh năm 1999. Quần thể di tích và danh thắng Vũng Đục gồm đền Vũng Đục, đền thờ liệt sĩ, đài tưởng niệm và các hang động tự nhiên.

.
.
.
.