Thái Miếu nhà Trần (TX Đông Triều) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Thái Miếu nhà Trần (TX Đông Triều)

;

 

Các đại biểu cắt băng khánh thành di tích Thái Miếu nhà Trần (2-2018). Ảnh: Phan hằng
Các đại biểu cắt băng khánh thành di tích Thái Miếu nhà Trần tại TX Đông Triều (4/2/2018). Ảnh: Phan hằng

 

Nội thất thờ tự của Thái Miếu được sơn son thiếp vàng (2-2018). Ảnh: Phan Hằng
Nội thất thờ tự của Thái Miếu được sơn son thiếp vàng (2-2018). Ảnh: Phan Hằng

 

Thái Miếu được xây dựng bằng gỗ quý nhóm I, mái lợp ngói mũi sen (2-2018). Ảnh: Phan Hằng
Thái Miếu được xây dựng bằng gỗ quý nhóm I, mái lợp ngói mũi sen (2-2018). Ảnh: Phan Hằng

Thái Miếu nhà Trần tọa lạc tại khu vực đồi Đình, thôn Trại Lốc 2, xã An Sinh. Di tích được xây dựng từ thời Trần, khởi dựng là Tổ miếu/Tiên miếu (nơi thờ tổ tiên), sau được mở rộng về quy mô, tính chất, giá trị, trở thành Thái Miếu (nơi thờ Hoàng tộc nhà Trần).

.
.
.
.