Thái Miếu nhà Trần (TX Đông Triều) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Thái Miếu nhà Trần (TX Đông Triều)

;

 

Khánh thành Khu di tích lịch sử văn hóa nhà Trần (2-2016). Ảnh Phan Hằng
Khánh thành Khu di tích lịch sử văn hóa nhà Trần (2-2016). Ảnh: Phan Hằng

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều cho tỉnh Quảng Ninh và huyện Đông Triều. Ảnh: Thanh Tùng
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trao Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều cho tỉnh Quảng Ninh và huyện Đông Triều. Ảnh: Thanh Tùng

 

Các đại biểu cắt băng khánh thành di tích Thái Miếu nhà Trần (2-2018). Ảnh: Phan hằng
Các đại biểu cắt băng khánh thành di tích Thái Miếu nhà Trần tại TX Đông Triều (4/2/2018). Ảnh: Phan hằng

 

Nội thất thờ tự của Thái Miếu được sơn son thiếp vàng (2-2018). Ảnh: Phan Hằng
Nội thất thờ tự của Thái Miếu được sơn son thiếp vàng (2-2018). Ảnh: Phan Hằng

 

Thái Miếu được xây dựng bằng gỗ quý nhóm I, mái lợp ngói mũi sen (2-2018). Ảnh: Phan Hằng
Thái Miếu được xây dựng bằng gỗ quý nhóm I, mái lợp ngói mũi sen (2-2018). Ảnh: Phan Hằng

Thái Miếu nhà Trần tọa lạc tại khu vực đồi Đình, thôn Trại Lốc 2, xã An Sinh. Di tích được xây dựng từ thời Trần, khởi dựng là Tổ miếu/Tiên miếu (nơi thờ tổ tiên), sau được mở rộng về quy mô, tính chất, giá trị, trở thành Thái Miếu (nơi thờ Hoàng tộc nhà Trần).

.
.
.
.