Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2017 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2017

;

 

Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2017. Ảnh: Cao Quỳnh
Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2017.

 

Các gian hàng OCOP thu hút khách tới mua sắm tại Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2017. Ảnh: Cao Quỳnh
Các gian hàng OCOP thu hút khách tới mua sắm tại Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2017.

 

Các gian hàng OCOP thu hút khách tới mua sắm tại Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2017..
Người dân tới mua sắm tại Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh năm 2017.

 

 

.
.
.
.