Lễ hội Văn hóa, thể thao dân tộc Dao xã Hà Lâu (huyện Tiên Yên) lần thứ I, tháng 3-2018 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Lễ hội Văn hóa, thể thao dân tộc Dao xã Hà Lâu (huyện Tiên Yên) lần thứ I, tháng 3-2018

;

 

Lễ hội Văn hóa, thể thao dân tộc Dao xã Hà Lâu lần thứ I-2018. Ảnh: Công Thành
Lễ hội Văn hóa, thể thao dân tộc Dao xã Hà Lâu lần thứ I-2018. Ảnh: Công Thành

 

Lễ cấp sắc của người Dao tại lễ hội Văn hóa, thể thao dân tộc Dao xã Hà Lâu lần thứ I-2018 (3-2018). Ảnh: Công Thành
Lễ cấp sắc của người Dao tại lễ hội Văn hóa, thể thao dân tộc Dao xã Hà Lâu lần thứ I-2018 (3-2018). Ảnh: Công Thành

 

Thi gói bánh chưng dân tộc tại lễ hội Văn hóa, thể thao dân tộc Dao xã Hà Lâu lần thứ I-2018 (3-2018). Ảnh: Công Thành
Thi gói bánh chưng dân tộc tại lễ hội Văn hóa, thể thao dân tộc Dao xã Hà Lâu lần thứ I-2018 (3-2018). Ảnh: Công Thành

 

Thi thêu thổ cẩm tại lễ hội Văn hóa, thể thao dân tộc Dao xã Hà Lâu lần thứ I-2018 (3-2018). Ảnh: Công Thành
Thi thêu thổ cẩm tại lễ hội Văn hóa, thể thao dân tộc Dao xã Hà Lâu lần thứ I-2018 (3-2018). Ảnh: Công Thành

 

Thi môn đẩy gậy tại lễ hội Văn hóa, thể thao dân tộc Dao xã Hà Lâu lần thứ I-2018 (3-2018). Ảnh: Công Thành
Thi môn đẩy gậy tại lễ hội Văn hóa, thể thao dân tộc Dao xã Hà Lâu lần thứ I-2018 (3-2018). Ảnh: Công Thành

 

Thi môn kéo co tại lễ hội Văn hóa, thể thao dân tộc Dao xã Hà Lâu lần thứ I-2018 (3-2018). Ảnh: Công Thành
Thi môn kéo co tại lễ hội Văn hóa, thể thao dân tộc Dao xã Hà Lâu lần thứ I-2018 (3-2018). Ảnh: Công Thành

Trong hai ngày 10 và 11/3, tại xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên đã diễn ra Lễ hội Văn hóa, thể thao dân tộc Dao lần thứ I -2018.

Lễ hội gồm trích đoạn lễ cấp sắc và lễ rước dâu của đồng bào dân tộc Dao. Phần hội diễn ra các hoạt động thi đấu các môn thể thao dân tộc như đi cà kheo, kéo co, đẩy gậy; thi thêu thổ cẩm, gói bánh chưng...

Lễ hội nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc Dao, tạo sự đoàn kết trong nhân dân xã Hà Lâu.

.
.
.
.