Lễ hội Miếu Ông – Miếu Bà năm 2018 - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Lễ hội Miếu Ông – Miếu Bà năm 2018

;

 

Lễ hội thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia (4-2018). Ảnh: Thành Công
Lễ hội thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia (4-2018). Ảnh: Thành Công

 

Hội thi đua thuyền của các xã trên địa bàn huyện (4-2018). Ảnh: Thành Công
Hội thi đua thuyền của các xã trên địa bàn huyện (4-2018). Ảnh: Thành Công

 

Phụ nữ Dao thi nấu cơm gánh (4-2018). Ảnh: Thành Công
Phụ nữ Dao thi nấu cơm gánh (4-2018). Ảnh: Thành Công

 

Thi bít mắt đập bóng (4-2018). Ảnh: Thành Công
Thi bịt mắt đập bóng (4-2018). Ảnh: Thành Công

Ngày 14 và 15/4, tại Khu di tích lịch sử Miếu Ông – Miếu Bà, thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn, huyện Ba Chẽ, đã diễn ra Lễ hội  Miếu Ông – Miếu Bà năm 2018.

Lễ hội năm nay được nâng cấp lên quy mô cấp huyện và có sự tham gia của tất cả các xã trên địa bàn. Phần lễ có lễ rước nước, rước kiệu, dâng hương. Năm nay phần lễ có thêm lễ phóng sinh thả cá ở sông Ba Chẽ nhằm hưởng ứng chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh về "Bảo vệ và nâng cao môi trường tự nhiên". Phần hội, ngoài các môn chèo thuyền, bịt mắt đập bóng, bịt mắt bắt vịt, kéo co, năm nay có thêm các môn ném còn, đi cầu khỉ, nấu cơm gánh.

 

.
.
.
.