Lễ hội đình làng My Sơn (huyện Hải Hà) - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Lễ hội đình làng My Sơn (huyện Hải Hà)

;

 

Lễ rước kiệu đón các vị thần ở cửa sông về thờ tại Đình My Sơn (3-2018). Ảnh: Trần Trinh (CTV)
Lễ rước kiệu đón các vị thần ở cửa sông về thờ tại Đình My Sơn (3-2018). Ảnh: Trần Trinh (CTV)

 

Thờ cúng các vị Đức vua, các vị quan lớn, thờ Thành Hoàng vạn cảnh canh giữ các cửa sông, cửa biển (3-2018). Ảnh: Trần Trinh (CTV)
Thờ cúng các vị Đức vua, các vị quan lớn, thờ Thành Hoàng vạn cảnh canh giữ các cửa sông, cửa biển (3-2018). Ảnh: Trần Trinh (CTV)

Cứ vào ngày 16 tháng giêng hàng năm, bà con nhân dân xã Phú Hải huyện Hải Hà lại nô nức về dự lễ hội Đình làng My Sơn. Đây là nét văn hoá truyền thống được bà con nhân dân xã Phú Hải gìn giữ, bảo tồn và phát huy từ nhiều năm nay.

Đình làng My Sơn là nơi thờ cúng các vị Đức vua, các vị quan lớn, thờ Thành Hoàng vạn cảnh canh giữ các cửa sông, cửa biển. Lễ hội Đình làng My Sơn được diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20 tháng giêng âm lịch hàng năm.

 

.
.
.
.