Lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Lễ hội đền Đức Ông Trần Quốc Nghiễn

;

 

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công lao Đức ông Trần Quốc Nghiễn tại lễ khai hội (4-2018). Ảnh: Phan Hằng
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công lao Đức ông Trần Quốc Nghiễn tại lễ khai hội (4-2018). Ảnh: Phan Hằng

 

Nghi lễ rước Đức ông Trần Quốc Nghiễn rực rỡ màu sắc trên tuyến phố của TP Hạ Long (4-2018). Ảnh: Phan Hằng
Nghi lễ rước Đức ông Trần Quốc Nghiễn rực rỡ màu sắc trên tuyến phố của TP Hạ Long (4-2018). Ảnh: Phan Hằng

 

Nghi lễ rước Đức ông Trần Quốc Nghiễn rực rỡ màu sắc trên tuyến phố của TP Hạ Long (4-2018). Ảnh: Phan Hằng
Nghi lễ rước Đức ông Trần Quốc Nghiễn rực rỡ màu sắc trên tuyến phố của TP Hạ Long (4-2018). Ảnh: Phan Hằng

 

Nghi lễ rước Đức ông Trần Quốc Nghiễn rực rỡ màu sắc trên tuyến phố của TP Hạ Long (4-2018). Ảnh: Phan Hằng
Nghi lễ rước Đức ông Trần Quốc Nghiễn rực rỡ màu sắc trên tuyến phố của TP Hạ Long (4-2018). Ảnh: Phan Hằng

Đền Đức ông Trần Quốc Nghiễn là di tích nằm trong quần thể Khu di tích lịch sử văn hóa núi Bài Thơ, đã được Nhà nước xếp hạng cấp Quốc gia. Đền do các chủ thuyền thường xuyên qua đây xây dựng lại vào khoảng đầu thế kỷ 20 trên một nền đất cao, mặt hướng ra Vịnh Hạ Long với mục đích để tưởng nhớ công lao của Đức ông Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, con trai cả của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn và là vị tướng tài trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông của dân tộc ta.

Lễ hội đền Trần Quốc Nghiễn được tổ chức ngày 29-4 (dương lịch) hàng năm.

.
.
.
.