Bệnh viện Điều dưỡng, phục hồi chức năng tỉnh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Bệnh viện Điều dưỡng, phục hồi chức năng tỉnh

;

 

Hướng dẫn bệnh nhân bị liệt sau tai biến mạch máu não tập đi tại Khoa Bệnh nghề nghiệp và Người cao tuổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh
Hướng dẫn bệnh nhân bị liệt sau tai biến mạch máu não tập đi tại Khoa Bệnh nghề nghiệp và Người cao tuổi, Bệnh viện Phục hồi chức năng Quảng Ninh

 

Điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh.
Điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh.

 

Điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh.
Điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng tỉnh.

 

 Ảnh Hoàng Quý

.
.
.
.