Công ty CP Dược - Vật tư y tế Quảng Ninh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Công ty CP Dược - Vật tư y tế Quảng Ninh

;

 

Chế biến dược liệu tại Công ty CP Dược-Vật tư y tế Quảng Ninh (5-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa
Chế biến dược liệu tại Công ty CP Dược-Vật tư y tế Quảng Ninh (5-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Chế biến dược liệu tại Công ty CP Dược-Vật tư y tế Quảng Ninh (5-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa
Chế biến dược liệu tại Công ty CP Dược-Vật tư y tế Quảng Ninh (5-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Chế biến dược liệu tại Công ty CP Dược-Vật tư y tế Quảng Ninh (5-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa
Chế biến dược liệu tại Công ty CP Dược-Vật tư y tế Quảng Ninh (5-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Cán bộ kỹ thuật giám sát quy trình đóng chai thuốc. Ảnh: Nguyễn Hoa
Cán bộ kỹ thuật giám sát quy trình đóng chai thuốc. Ảnh: Nguyễn Hoa

 

.
.
.
.