Trung tâm Y tế TX Quảng Yên - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm Y tế TX Quảng Yên

;

 

Trung tâm Y tế thị xã. Ảnh: Nguyễn Thanh
Trung tâm Y tế thị xã. Ảnh: Nguyễn Thanh

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân, Trung tâm Y tế TX Quảng Yên đã trở thành bệnh viện tuyến huyện của tỉnh được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn, với tổng mức đầu tư trên 432,353 tỷ đồng, quy mô trên 250 giường bệnh.

.
.
.
.