Trung tâm Y tế huyện Hải Hà - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm Y tế huyện Hải Hà

;

 

Phẫu thuật tại Trung tâm Y tế. Ảnh: Hoàng Quý
Phẫu thuật tại Trung tâm Y tế. Ảnh: Hoàng Quý

 

Phẫu thuật tại Trung tâm Y tế. Ảnh: Hoàng Quý
Phẫu thuật tại Trung tâm Y tế. Ảnh: Hoàng Quý

 

Bác sỹ tại Trung tâm Y tế nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Quý
Bác sỹ tại Trung tâm Y tế siêu âm cho bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Quý

 

Khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế. Ảnh: Hoàng Quý
Khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế. Ảnh: Hoàng Quý

 

.
.
.
.