Trung tâm Y tế huyện Hải Hà - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trung tâm Y tế huyện Hải Hà

;

 

Trung tâm y tế Hải Hà. Ảnh: Nguyễn Hoa
Trung tâm y tế Hải Hà. Ảnh: Nguyễn Hoa

 

TTYT huyện Hải Hà (10-2020). Ảnh: Nguyễn Hoa
TTYT huyện Hải Hà (10-2020). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Các sĩ trẻ của Trung tâm Y tế huyện Hải Hà thực hiện ca mổ đẻ khó (11-20202). Ảnh: Nguyễn Hoa
Các sĩ trẻ của Trung tâm Y tế huyện Hải Hà thực hiện ca mổ đẻ khó (11-20202). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Chụp cắt lớp vi tính cho bệnh nhân tại TTYT huyện Hải Hà (10-2020). Ảnh: Nguyễn Hoa
Chụp cắt lớp vi tính cho bệnh nhân tại TTYT huyện Hải Hà (10-2020). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Phẫu thuật cắt u xơ tử cung cho người bệnh tại TTYT huyện Hải Hà (2-2020). Ảnh: Nguyễn Hoa
Phẫu thuật cắt u xơ tử cung cho người bệnh tại TTYT huyện Hải Hà (2-2020). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Người bệnh chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà (5-2019). Ảnh: Nguyễn Hoa
Người bệnh chạy thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà (5-2019). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Siêu âm cho sản phụ bằng hệ thống siêu âm 5D tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà (5-2019). Ảnh: Nguyễn Hoa
Siêu âm cho sản phụ bằng hệ thống siêu âm 5D tại Trung tâm Y tế huyện Hải Hà (5-2019). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Phẫu thuật tại Trung tâm Y tế. Ảnh: Hoàng Quý
Phẫu thuật tại Trung tâm Y tế. Ảnh: Hoàng Quý

 

Phẫu thuật tại Trung tâm Y tế. Ảnh: Hoàng Quý
Phẫu thuật tại Trung tâm Y tế. Ảnh: Hoàng Quý

 

Bác sỹ tại Trung tâm Y tế nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Quý
Bác sỹ tại Trung tâm Y tế siêu âm cho bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Quý

 

Khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế. Ảnh: Hoàng Quý
Khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế. Ảnh: Hoàng Quý

 

Trung tâm Y tế Hải Hà được đầu tư hạ tầng, trang thiết bị hiện đại (2-2019). Ảnh: Nguyễn Hoa
Trung tâm Y tế Hải Hà được đầu tư hạ tầng, trang thiết bị hiện đại (2-2019). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

.
.
.
.