Chính sách về lĩnh vực văn hóa, thể thao - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chính sách về lĩnh vực văn hóa, thể thao

;

Chn chnh hot đng qung cáo

Ngày 31/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 3840/UBND-VX1 về triển khai, thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Tệp đính kèm: Công văn số 3840/UBND-VX1

V vic phê duyt kế hoch la chn nhà thu gói thu: mua xe ô tô chuyên dùng

Ngày 24/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 1782/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua xe ô tô chuyên dùng của Đoàn nghệ thuật cải lương Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định 1782/QĐ-UBND

Về việc thưởng tiền cho các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích

Ngày 17/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1153/QĐ-UBND về việc thưởng tiền cho các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích tại các giải thể thao quốc gia năm 2016.

Tệp đính kèm: Quyết định số 1153/QĐ-UBND

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
 
Ngày 20/03/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 05/5/2017), về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
 
Tệp đính kèm: Nghị định 28/2017/NĐ-CP

Về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Ngày 15/03/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2016/NĐ-CP (có hiệu lực 01/05/2016) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Tệp đính kèm: Nghị định số 15/2016/NĐ-CP

Tệp đính kèm: Nghị định số 79/2012/NĐ-CP

Nguồn: chinhphu.vn, QNP

.
.
.
.