Trường lớp, học sinh trên địa bàn tỉnh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Trường lớp, học sinh trên địa bàn tỉnh

;

 

Lớp học tại Trường PTDT nội trú huyện Bình Liêu. Ảnh: Dương Phượng Đại
Lớp học tại Trường PTDT nội trú huyện Bình Liêu. Ảnh: Dương Phượng Đại

 

Giờ thể dục của các em dân tộc nội trú (phường Trới, TP Hạ Long) trong giờ ra chơi (3-2019). Ảnh: Khánh Giang.
Giờ thể dục của các em dân tộc nội trú (phường Trới, TP Hạ Long) trong giờ ra chơi (3-2019). Ảnh: Khánh Giang.

 

Giờ thể dục của các em dân tộc nội trú (phường Trới, TP Hạ Long) trong giờ ra chơi (3-2019). Ảnh: Khánh Giang
Giờ thể dục của các em dân tộc nội trú (phường Trới, TP Hạ Long) trong giờ ra chơi (3-2019). Ảnh: Khánh Giang

 

Cô và trò trường mầm non Húc Động học tập, tìm hiểu về tấm gương đạo đức Bác Hồ tại thư viện nhà trường (9-2019). Ảnh: Nguễn Dung
Cô và trò trường mầm non Húc Động, huyện Bình Liêu học tập, tìm hiểu về tấm gương đạo đức Bác Hồ tại thư viện nhà trường (9-2019). Ảnh: Nguễn Dung

 

Lớp học của các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Ba Chẽ (9-2019). Ảnh: Hoàng Giang
Lớp học của các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Ba Chẽ (9-2019). Ảnh: Hoàng Giang

 

Học sinh Trường Tiểu học Đồng Văn, huyện Bình Liêu (7-2019). Ảnh: Phạm Tăng
Học sinh Trường Tiểu học Đồng Văn, huyện Bình Liêu (7-2019). Ảnh: Phạm Tăng

 

Học sinh Trường Tiểu học Đồng Văn, huyện Bình Liêu (7-2019). Ảnh: Phạm Tăng
Học sinh Trường Tiểu học Đồng Văn, huyện Bình Liêu (7-2019). Ảnh: Phạm Tăng

 

Lớp học tại trường THCS thị trấn Bình Liêu (5-2019). Ảnh: Nguyễn Dung
Lớp học tại trường THCS thị trấn Bình Liêu (5-2019). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Trẻ em Trường Mầm non Đại Dực, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên trong giờ ăn (2-2018). Ảnh: Lan Anh
Trẻ em Trường Mầm non Đại Dực, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên trong giờ ăn (2-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Một tiết học âm nhạc của học sinh Trường Tiểu học Đức Chính, phường Đức Chính, TX Đông Triều (11-2018). Ảnh: Lan Anh
Một tiết học âm nhạc của học sinh Trường Tiểu học Đức Chính, phường Đức Chính, TX Đông Triều (11-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Lớp học xóa mù chữ tại thôn khe Tiền (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu). Ảnh: Nguyễn Dung
Lớp học xóa mù chữ tại thôn Khe Tiền (xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu). Ảnh: Nguyễn Dung

 

Hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách tại lớp 3A3, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Hạ Long) năm 2017. Ảnh: Nguyễn Duy
Hướng dẫn học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách tại lớp 3A3, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Hạ Long) năm 2017. Ảnh: Nguyễn Duy

 

Giáo viên Trường THPT Bình Liêu ôn luyện cho học sinh khối 12 chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: La Lành
Giáo viên Trường THPT Bình Liêu ôn luyện cho học sinh khối 12 chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia 2017. Ảnh: La Lành

 

Tiết ôn luyện môn văn của học sinh lớp 9D, Trường THCS Trọng Điểm TP Hạ Long. Ảnh: Lan Anh
Tiết ôn luyện môn văn của học sinh lớp 9D, Trường THCS Trọng Điểm TP Hạ Long. Ảnh: Lan Anh

 

Giờ học của học sinh điểm trường Bản Mốc 13, xã Quảng Đức (huyện Hải Hà). Ảnh: Hoài Anh
Giờ học của học sinh điểm trường Bản Mốc 13, xã Quảng Đức (huyện Hải Hà). Ảnh: Hoài Anh

 

Tiết học tiếng Anh của học sinh lớp 1A2, Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long. Ảnh: Lan Anh
Tiết học tiếng Anh của học sinh lớp 1A2, Trường Đoàn Thị Điểm Hạ Long. Ảnh: Lan Anh

 

Tiết học tiếng Việt của học sinh lớp 1A1, Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Hạ Long). Ảnh: Lan Anh
Tiết học tiếng Việt của học sinh lớp 1A1, Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Hạ Long). Ảnh: Lan Anh

 

Tiết ôn tập môn lịch sử của học sinh lớp 12A1, Trường THPT Bình Liêu (huyện Bình Liêu). Ảnh: Lan Anh
Tiết ôn tập môn lịch sử của học sinh lớp 12A1, Trường THPT Bình Liêu (huyện Bình Liêu). Ảnh: Lan Anh

 

Cô và trò Trường Tiểu học Hạ Long trong một tiết học. Ảnh: Minh Hà
Cô và trò Trường Tiểu học Hạ Long trong một tiết học. Ảnh: Minh Hà

 

Một tiết học ngoại ngữ tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Móng Cái. Ảnh Hữu Việt
Một tiết học ngoại ngữ tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Móng Cái. Ảnh: Hữu Việt

 

Các lớp học tại Trường THPT dân tộc nội trú Ba Chẽ được đầu tư khang trang. Ảnh Quảng An
Các lớp học tại Trường THPT dân tộc nội trú Ba Chẽ được đầu tư khang trang. Ảnh: Quảng An

 

Tiết học công nghệ thông tin của thầy, trò Trường THCS thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà). Ảnh Hữu Việt
Tiết học công nghệ thông tin của thầy, trò Trường THCS thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà). Ảnh: Hữu Việt

 

.
.
.
.