Các chính sách đối với người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Các chính sách đối với người cao tuổi, phụ nữ và trẻ em

;

Đề án "Thí điểm tổ chức hoạt động sàng lọc, can thiệp và trị liệu tâm lý cho trẻ em rối nhiễu tâm trí, tự kỷ, có thu phí tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh".

Ngày 24/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 5344/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Thí điểm tổ chức hoạt động sàng lọc, can thiệp và trị liệu tâm lý cho trẻ em rối nhiễu tâm trí, tự kỷ, có thu phí tại Trung tâm công tác xã hội tỉnh". Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Tệp đính kèm: Quyết định số 5344/QĐ-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Về việc phát sóng thông điệp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em

Ngày 19/07/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 5225/UBND-VX2 về việc phát sóng thông điệp về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tệp đính kèm: Công văn số 5225/UBND-VX2

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025"

Ngày 30/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 939/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025".

Tệp đính kèm: Quyết định 939/QĐ-TTg

Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027"

Ngày 30/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 938/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027".

Tệp đính kèm: Quyết định 938/QĐ-TTg

Giá bán lẻ sữa cho trẻ dưới 6 tuổi phải được niêm yết công khai

Ngày 26/6/2017, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 08/2017/TT-BCT (có hiệu lực từ ngày 10/8/2017) quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Tệp đính kèm: Thông tư 08/2017/TT-BCT

Về việc thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em

Ngày 15/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 856/QĐ-TTg Về việc thành lập Ủy ban quốc gia về trẻ em.

Tệp đính kèm: Quyết định 856/QĐ-TTg

Đ án chăm sóc sc khe người cao tui trên đa bàn tnh

Ngày 6/6/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch 4020/KH-UBND về kế hoạch thực hiện Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2025.

Tệp đính kèm: Kế hoạch 4020/KH-UBND

Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em

Ngày 09/05/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 01/07/2017) Quy định chi tiết một số điều của Luật trẻ em.

Tệp đính kèm: Nghị định 56/2017/NĐ-CP

Luật Trẻ em 

Ngày 05/04/2016, Quốc hội ban hành Luật Trẻ em s 102/2016/QH13 (có hiệu lực thi hành từ 01/06/2017).

Tệp đính kèm: Luật số 102/2016/QH13

V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em 

Ngày 05/05/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch 3094/KH-UBND v/v Kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2017.

Tệp đính kèm: Kế hoạch 3094/KH-UBND

Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước

Ngày 14/04/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 2532/UBND-VX2 về việc tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tệp đính kèm: Công văn số 2532/UBND-VX2

Tiếp tục rà soát, kiểm tra các trang thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí

Ngày 17/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 1678/UBND-VX1 về việc tiếp tục rà soát, kiểm tra các trang thiết bị phục vụ vui chơi, giải trí dành cho trẻ em.

Tệp đính kèm: Công văn số 1678/UBND-VX1

Tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi 

Ngày 30/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định 907/QĐ-UBND v/v Tặng Bằng khen cho 07 tập thể, 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định 907/QĐ-UBND

Tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em

Ngày 28/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn số 2004/UBND-VX2 về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, thực hiện các giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em.

Tệp đính kèm: Công văn số 2004/UBND-VX2

Bàn giao nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi

Ngày 20/2/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Công văn 956/UBND-TM3 v/v bàn giao nhiệm vụ quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Tệp đính kèm: Công văn 956/UBND-TM3

Min l phí khi nhn nuôi con nuôi

Ngày 8/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 114/2016/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017) quy định lệ phí đăng ký nuôi con nuôi, lệ phí cấp giấy phép hoạt động của tổ chức con nuôi nước ngoài.

Tệp đính kèm: Nghị định 114/2016/NĐ-CP

Chương trình bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tỉnh QN giai đoạn 2016-2020

Ngày 01/07/2016, UBND tỉnh có Văn bản số 2010/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em tỉnh QN giai đoạn 2016-2020.

Tệp đính kèm: Văn bản số 2010/QĐ-UBND

Nguồn: QNP

.
.
.
.