Chính sách về lĩnh vực văn hóa, thể thao - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Chính sách về lĩnh vực văn hóa, thể thao

;

Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Ngày 25/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 166/2018/NĐ-CP Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/02/2019, thay thế Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/09/2012 của Chính Phủ.

Tệp đính kèm: Nghị định số 166/2018/NĐ-CP của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

Quy định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.

Tại kỳ họp thứ IX, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII đã thông qua Nghị quyết Quy định mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Tệp đính kèm: Nghị quyết số 141/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Ngày 07/11/2018, Chính Phủ ban hành Nghị định số 152/2018/NĐ-CP Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu. Nghị định có hiệu  lực từ ngày 24/12/2018

Tệp đính kèm: Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu

Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về quản lý hoạt động mua bán háng hoá quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hoá của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Ngày 11/9/2018, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2014/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2018 Quy định về quản lý hoạt động mua bán háng hoá quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hoá của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thông tư có hiệu lực ngày 30/10/2018.

Thông tư số 26/2018/TT-BVHTTDL ngày 11/9/2018 của Bộ VHTTDL sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2014/TT-BVHTTDL Quy định về quản lý hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế thuộc diện quản lý chuyên ngành văn hoá của Bộ VHTTDL

Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh QUảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 06-8-2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2989/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh QUảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Tệp đính kèm: Quyết định số 2989/QĐ-UBND ngày 06-8-2018 v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Karaokr, vũ trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 9-10-2018, Chính Phủ ban hành Nghị định số 142/2018/NĐ-CP: Sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tệp đính kèm: Nghị định số 142/2018/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
 
Ngày 20/03/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2017/NĐ-CP (có hiệu lực từ 05/5/2017), về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo.
 
Tệp đính kèm: Nghị định 28/2017/NĐ-CP

Về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Ngày 15/03/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2016/NĐ-CP (có hiệu lực 01/05/2016) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

Tệp đính kèm: Nghị định số 15/2016/NĐ-CP

Tệp đính kèm: Nghị định số 79/2012/NĐ-CP

Nguồn: chinhphu.vn, QNP

.
.
.
.