Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh

;

 

Bà Hoàng Thị Thu (thứ 2 từ phải sang) cán bộ y tế thôn bản đến tuyên truyền về thực hiện vệ sinh môi trường ở gia đình anh Tô Xuân Hỷ, thôn Nà Làng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Hoa
Bà Hoàng Thị Thu (thứ 2 từ phải sang) cán bộ y tế thôn bản đến tuyên truyền về thực hiện vệ sinh môi trường ở gia đình anh Tô Xuân Hỷ, thôn Nà Làng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu. Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Khê Thượng (xã Việt Dân, TX Đông Triều) Nguyễn Thanh Tùng tuyên truyền cho người dân về xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh. Ảnh: Nguyễn Thanh
Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Khê Thượng (xã Việt Dân, TX Đông Triều) Nguyễn Thanh Tùng tuyên truyền cho người dân về xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh. Ảnh: Nguyễn Thanh

 

Cán bộ bản Quảng Mới (xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà) tuyên truyền, vận động hộ ông Voòng Tắc Học xây dựng nếp sống  văn hoá, văn minh. Ảnh: Thu Chung (Công Thông tin Điện tử tỉnh Quảng Ninh)
Cán bộ bản Quảng Mới (xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà) tuyên truyền, vận động hộ ông Voòng Tắc Học xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh. Ảnh: Thu Chung (Công Thông tin Điện tử tỉnh Quảng Ninh)

 

MTTQ và các đoàn thể huyện, xã cùng với nhân dân bản Quảng Mới (xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà) tham gia làm bồn hoa và trồng cây dọc đường vào bản. Ảnh: Thu Trung (Cổng thông tin điện tử  tỉnh Quảng Ninh)
MTTQ và các đoàn thể huyện, xã cùng với nhân dân bản Quảng Mới (xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà) tham gia làm bồn hoa và trồng cây dọc đường vào bản. Ảnh: Thu Trung (Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

 

.
.
.
.