Xóa đói, giảm nghèo - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Xóa đói, giảm nghèo

;

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 135, Đề án 196 năm 2019.

Ngày 22/02/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình 135, Đề án 196 năm 2019.

Tệp đính kèm: Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình 135, Đề án 196 năm 2019

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 08/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Báo cáo số 207/BC-UBND về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

Kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/06/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Ngày 07/09/2018, UBND tỉnh có Báo cáo số 164/BC-UBND về Kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 ngày 24/06/2014 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối vớingười có công với cách mạng.

Tệp đính kèm: Báo cáo số 164/BC-UBND ngày 07/09/2018 về kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh giảm nghèo bền vững đến năm 2020 và tình hình thwcjhieenj chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Tệp đính kèm: Báo cáo số 49/BC-UBND ngày 10/04/2018 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Quy định chế độ báo cáo định kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia Giảo nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp đính kèm: Quyết định 690/QĐ-UBND ngày 07/03/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nhờ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, gia đình anh Chìu Văn Năm, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ đã phát triển thành công mô hình chăn nuôi bò tập trung. Ảnh: Bạch Đằng
Nhờ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, gia đình anh Chìu Văn Năm, xã Thanh Lâm, huyện Ba Chẽ đã phát triển thành công mô hình chăn nuôi bò tập trung. Ảnh: Bạch Đằng

 

Nhờ có nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, gia đình chị Trương Thị Hà (thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ) đã xây được nhà mới và phát triển mô hình trồng rừng, nuôi ong lấy mật, chăn nuôi trâu. Ảnh: Phương Thúy
Nhờ có nguồn vốn vay của Ngân hàng CSXH, gia đình chị Trương Thị Hà (thôn Đồng Trà, xã Đồng Lâm, huyện Hoành Bồ) đã xây được nhà mới và phát triển mô hình trồng rừng, nuôi ong lấy mật, chăn nuôi trâu. Ảnh: Phương Thúy

 

Chị Trương Thị Hà chuẩn bị chuồng trại chăn nuôi trâu thương phẩm theo mô hình hỗ trợ của Đề án 196 xã Đồng Lâm. Ảnh: Phương Thúy
Chị Trương Thị Hà chuẩn bị chuồng trại chăn nuôi trâu thương phẩm theo mô hình hỗ trợ của Đề án 196 xã Đồng Lâm. Ảnh: Phương Thúy

 

Nuôi ong lấy mật của gia đình chị Trương Thị Hà. Ảnh: Phương Thúy
Nuôi ong lấy mật của gia đình chị Trương Thị Hà. Ảnh: Phương Thúy

 

Người dân bản Quảng Mới (xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà) xem thông tin đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới người dân. Ảnh: Nguyễn Huế
Người dân bản Quảng Mới (xã Quảng Sơn, huyện Hải Hà) xem thông tin đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới người dân. Ảnh: Nguyễn Huế

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Ba Chẽ Hoàng Văn Toàn cùng cán bộ làm công tác mặt trận khu phố 6 thăm hỏi, động viên gia đình chị Lục Thị Kiên là hộ nghèo được giúp đỡ xây dựng nhà mới để ổn định cuộc sống. Ảnh: Lương Giang
Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Ba Chẽ Hoàng Văn Toàn cùng cán bộ làm công tác mặt trận khu phố 6 thăm hỏi, động viên gia đình chị Lục Thị Kiên là hộ nghèo được giúp đỡ xây dựng nhà mới để ổn định cuộc sống. Ảnh: Lương Giang

 

Nhà mới của gia đình anh Hoàng Văn Toàn. Ảnh: Lương Giang
Nhà mới của gia đình anh Hoàng Văn Toàn. Ảnh: Lương Giang

 

Căn nhà trước đây của gia đình chị Lục Thị Kiên. Ảnh: Lương Giang
Căn nhà trước đây của gia đình chị Lục Thị Kiên. Ảnh: Lương Giang

 

Căn nhà trước đây của gia đình chị Lục Thị Kiên. Ảnh: Lương Giang
Căn nhà trước đây của gia đình chị Lục Thị Kiên. Ảnh: Lương Giang

 

Anh Sằn A Sầu, thôn Khe Lạc, xã Đại Thành, được hỗ chợ nuôi lợn từ nguồn vốn của Chương trình 135. Ảnh: Công Thành
Anh Sằn A Sầu, thôn Khe Lạc, xã Đại Thành, được hỗ chợ nuôi lợn từ nguồn vốn của Chương trình 135. Ảnh: Công Thành

 

Mô hình nuôi gà thả đồi giúp hộ nghèo Nguyễn Thị Bích Thùy, thôn Bản Sen, xã Bản Sen (Vân Đồn) thoát nghèo. Ảnh: Thu Trang
Mô hình nuôi gà thả đồi giúp hộ nghèo Nguyễn Thị Bích Thùy, thôn Bản Sen, xã Bản Sen (Vân Đồn) thoát nghèo. Ảnh: Thu Trang

 

Gia đình anh Tô Xuân Hỷ, thôn Nà Làng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu xem thông tin đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới người dân. Ảnh: Nguyễn Hoa
Gia đình anh Tô Xuân Hỷ, thôn Nà Làng, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu xem thông tin đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước tới người dân. Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Cán bộ xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, khảo sát số hộ nghèo tại thôn Pắc Cáy. Ảnh: Hoàng Quỳnh
Cán bộ xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, khảo sát số hộ nghèo tại thôn Pắc Cáy. Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Người dân thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, chia sẻ về tình hình kinh tế, thu nhập với cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Ảnh: Hoàng Quỳnh
Người dân thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, chia sẻ về tình hình kinh tế, thu nhập với cán bộ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Ảnh: Hoàng Quỳnh

 

Cán bộ chính sách xã Đồng Tâm điều tra tiêu chí hộ nghèo đa chiều tại gia đình ông Chìu Tắc Quang, thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu. Ảnh: Phương Thúy
Cán bộ chính sách xã Đồng Tâm điều tra tiêu chí hộ nghèo đa chiều tại gia đình ông Chìu Tắc Quang, thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu. Ảnh: Phương Thúy

 

Mô hình nuôi bò sinh sản của gia đình anh Chìu Mằn Hỷ, thôn Nà Choòng, xã Hoành Mô, Bình Liêu. Ảnh: Hoàng Gái (CTV)
Mô hình nuôi bò sinh sản của gia đình anh Chìu Mằn Hỷ, thôn Nà Choòng, xã Hoành Mô, Bình Liêu. Ảnh: Hoàng Gái (CTV)

 

Vợ chồng ông Lý Duy Hoa - Thôn Co Nhan II, xã Vô Ngại xem chương trình phát triển kinh tế trên truyền hình. Ảnh: Hoàng Gái -CTV
Vợ chồng ông Lý Duy Hoa - Thôn Co Nhan II, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu xem chương trình phát triển kinh tế trên truyền hình. Ảnh: Hoàng Gái -CTV

 

Gia đình ông Sái Thím Sinh - Thôn Co Nhan I, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu đang hoàn thiện ngôi nhà được hỗ trợ 25 triệu. Ảnh: Hoàng Gái -CTV
Gia đình ông Sái Thím Sinh - Thôn Co Nhan I, xã Tình Húc, huyện Bình Liêu đang hoàn thiện ngôi nhà được hỗ trợ 25 triệu. Ảnh: Hoàng Gái -CTV

 

Bà Lý Thị Hải - Thôn Phiêng Chiểng, xã Đồng Tâm chăm sóc bò được Viettel tặng. Ảnh: Hoàng Gái -CTV
Bà Lý Thị Hải - Thôn Phiêng Chiểng, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu chăm sóc bò được Viettel tặng. Ảnh: Hoàng Gái -CTV

 

Anh Phùn Quý Phúc- Thôn Phiêng Chiểng, xã Đồng Tâm chăm sóc rừng sở của gia đình. Ảnh: Hoàng Gái-CTV
Anh Phùn Quý Phúc- Thôn Phiêng Chiểng, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu chăm sóc rừng sở của gia đình. Ảnh: Hoàng Gái-CTV

Đến hết năm 2014, toàn tỉnh có thêm 2.035 hộ thoát nghèo, đưa số hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 5.852 hộ, chiếm 1,75%, là một trong những địa phương có tỉ lệ giảm nghèo nhanh và bền vững nhất nước.

Ngay từ đầu giai đoạn 2011-2015, mục tiêu giảm hộ nghèo của tỉnh đã được Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIII đề ra, bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,1%/năm. Sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo (2011-2013) (theo chuẩn nghèo mới - Quyết định số 09/201/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về vệc ban hành chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015), tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh đã giảm đáng kể, cụ thể:

Đầu giai đoạn 2011-2015, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 7,68% (kết quả tổng điều tra rà soát tháng 10/2010), đến cuối năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 4,89%, cuối năm 2012 giảm còn 3,52% (bình quân mỗi năm giảm 2,08% vượt 0,98%/năm so với mục tiêu).

Đến năm cuối năm 2013, toàn tỉnh còn 7.887 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 2,42% so với tổng số hộ dân, trong đó:

- Khu vực thành thị: Số hộ nghèo đầu giai đoạn là 3.107 hộ (chiếm 1,03%), đến cuối năm 2013 giảm xuống còn 1.396 hộ, chiếm 0,43% so với số hộ dân khu vực thành thị.

- Khu vực nông thôn: Số hộ nghèo đầu giai đoạn là 19.943 hộ (chiếm 6,64%), đến cuối năm 2013 giảm xuống còn 6.495 hộ, chiếm 2,0% so với số hộ dân khu vực nông thôn.

- Khu vực miền núi, dân tộc thiểu số: Đầu giai đoạn có 54 xã thuộc vùng khó khăn có số hộ nghèo là 12.669 (chiếm tỷ lệ 34,75% tổng số hộ của khu vực), trong đó 24 xã thuộc Chương trình 135 chiếm tỷ lệ nghèo là 63,4% tương đương 8.451 hộ nghèo. Đến cuối năm 2013, số hộ nghèo của 54 xã vùng khó khăn còn 4.594 hộ, chiếm 11,32% tổng số hộ dân trong khu vực; đối với các xã thuộc chương trình 135, đến cuối năm 2013 có 25 xã với số hộ nghèo là 3.343 hộ, chiếm 20,93% tổng số hộ dân trong khu vực.

Năm 2014, quỹ “vì người nghèo” 3 cấp trong tỉnh đã vận động được trên 11 tỷ đồng (cấp tỉnh trên 6,1 tỷ đồng, cấp huyện và xã trên 5 tỷ đồng). Thông qua nguồn Quỹ đã hỗ trợ hộ nghèo xây mới 137 nhà, sửa chữa 39 nhà ở với số tiền trên 5,3 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất thoát nghèo trên 600 triệu đồng; hỗ trợ học tập, khám chữa bệnh cho trên 100 trường hợp gần 280 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán hơn 500 triệu đồng… Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể các cấp trong toàn tỉnh cũng có nhiều hoạt động thiết thực để giúp đỡ đoàn viên, hội viên thoát nghèo, như: Mô hình giúp đỡ nhau làm kinh tế của Hội LHPN; phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xoá đói giảm nghèo của Hội Nông dân; hỗ trợ con giống giúp thanh niên thoát nghèo của Đoàn Thanh niên…

Mục tiêu đến năm 2015:

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 2,18%  (theo chuẩn hộ nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011-2015);

- Duy trì 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí;

- Duy trì 100% trẻ em mẫu giáo, học sinh phổ thông là con hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định về học phí, chi phí học tập, ăn trưa tại trường;

- Duy trì 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách theo quy định, tiếp cận được các dịch vụ xã hội cơ bản;

- Duy trì 100% cán bộ, công chức cấp xã, trưởng thôn, bản, cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể được tập huấn về kiến thức, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, chính sách, dự án giảm nghèo; lập kế hoạch có sự tham gia của người dân; phát triển cộng đồng.

Đến năm 2020:

- Phấn đấu 100% đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ cận nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí;

- Thực hiện nâng chuẩn nghèo của tỉnh cao hơn chuẩn nghèo của Trung ương quy định 30%;

- Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân mỗi năm giảm 0,7%; thu nhập bình quân của hộ nghèo tăng trên 4 lần so với năm 2010; Tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia;

- Tỉnh cơ bản không còn hộ nghèo ở nhà dột nát;

- Thu nhập của những hộ nghèo tham gia mô hình tăng 15 đến 20%/năm; bình quân mỗi năm có 10% số hộ tham gia mô hình thoát nghèo;

- Bố trí một cán bộ chuyên trách làm công tác giảm nghèo cho những xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 7% trở lên, huyện có tỷ lệ hộ nghèo từ 10% trở lên.

Theo QNP

.
.
.
.