Các hộ nghèo TX Quảng Yên - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Các hộ nghèo TX Quảng Yên

;

 

Hộ nghèo gia đình chị Đỗ Thị Tuyến (sn 1971) chồng chết, sống với 3 người con, trú tại thôn Đình, xã Tiền An, TX Quảng Yên (3-2018). Ảnh: Vân Anh
Hộ nghèo gia đình chị Đỗ Thị Tuyến (sn 1971) chồng chết, sống với 3 người con, trú tại thôn Đình, xã Tiền An, TX Quảng Yên (3-2018). Ảnh: Vân Anh

 

Cháu lớn của gia đình chị Đỗ Thị Tuyến (thôn Đình, xã Tiền An, TX Quảng Yên) học lớp 12, bị tâm thân phân liệt, nhiều lúc không tỉnh táo (3-2018). Ảnh: Vân Anh
Cháu lớn của gia đình chị Đỗ Thị Tuyến (thôn Đình, xã Tiền An, TX Quảng Yên) học lớp 12, bị tâm thân phân liệt, nhiều lúc không tỉnh táo (3-2018). Ảnh: Vân Anh

 

Trần nhà chị Tuyến (thôn Đình, xã Tiền An, TX Quảng Yên) dột nát, xuống cấp trầm trọng (3-2018). Ảnh: Vân Anh
Trần nhà chị Tuyến (thôn Đình, xã Tiền An, TX Quảng Yên) dột nát, xuống cấp trầm trọng (3-2018). Ảnh: Vân Anh

 

Gia đình chị Đỗ Thị Tuyến (thôn Đình, xã Tiền An, TX Quảng Yên) nấu ăn bằng bếp củi tam bợ (3-2018). Ảnh: Vân Anh
Gia đình chị Đỗ Thị Tuyến (thôn Đình, xã Tiền An, TX Quảng Yên) nấu ăn bằng bếp củi tam bợ (3-2018). Ảnh: Vân Anh

  

Gia đình chị Đỗ Thị Tuyến (thôn Đình, xã Tiền An, TX Quảng Yên) được thị xã hỗ trợ cho bò giống để nuôi (3-2018). Ảnh: Vân Anh
Gia đình chị Đỗ Thị Tuyến (thôn Đình, xã Tiền An, TX Quảng Yên) được thị xã hỗ trợ cho bò giống để nuôi (3-2018). Ảnh: Vân Anh

 

Gia đình bà Bùi Thị Toán (áo xanh), hộ nghèo thôn 4, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên (3-2018). Ảnh Nguyễn Chiến
Gia đình bà Bùi Thị Toán (áo xanh), hộ nghèo thôn 4, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên (3-2018). Ảnh Nguyễn Chiến

 

Bà Bùi Thị Toán (thôn 4, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) bị điếc nặng nên giao tiếp khó khăn(3-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến
Bà Bùi Thị Toán (thôn 4, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) bị điếc nặng nên giao tiếp khó khăn(3-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Căn bếp tạm bợ của gia đình bà Bùi Thị Toán (thôn 4, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến
Căn bếp tạm bợ của gia đình bà Bùi Thị Toán (thôn 4, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Đồ đạc sơ sài trong nhà bà Bùi Thị Toán (thôn 4, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến
Đồ đạc sơ sài trong nhà bà Bùi Thị Toán (thôn 4, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Vườn rau cằn cỗi của gia đình bà Bùi Thị Toán (thôn 4, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến
Vườn rau cằn cỗi của gia đình bà Bùi Thị Toán (thôn 4, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) (3-2018). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Hộ nghèo gia đình ông Hoàng Văn Mạch, chị Nguyễn Thị Nhung, trú tại khu 2, phường Yên Giang, TX Quảng Yên (2-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa
Hộ nghèo gia đình ông Hoàng Văn Mạch, chị Nguyễn Thị Nhung, trú tại khu 2, phường Yên Giang, TX Quảng Yên (2-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Ông Hoàng Văn Mạch ốm đau từ nhiều năm nay (khu 2, phường Yên Giang, TX Quảng Yên) (2-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa
Ông Hoàng Văn Mạch ốm đau từ nhiều năm nay (khu 2, phường Yên Giang, TX Quảng Yên) (2-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Bà Nguyễn Thị Nhung (vợ ông Mạch) (khu 2, phường Yên Giang, TX Quảng Yên) không có việc làm ổn định (2-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa
Bà Nguyễn Thị Nhung (vợ ông Mạch) (khu 2, phường Yên Giang, TX Quảng Yên) không có việc làm ổn định (2-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Bà Nguyễn Thị Nhung (vợ ông Mạch) (khu 2, phường Yên Giang, TX Quảng Yên) trồng hoa kiếm thêm thu nhập (2-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa
Bà Nguyễn Thị Nhung (vợ ông Mạch) (khu 2, phường Yên Giang, TX Quảng Yên) trồng hoa kiếm thêm thu nhập (2-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Khu giếng nước sinh hoạt của gia đình ông Hoàng Văn Mạch (khu 2, phường Yên Giang, TX Quảng Yên) (2-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa
Khu giếng nước sinh hoạt của gia đình ông Hoàng Văn Mạch (khu 2, phường Yên Giang, TX Quảng Yên) (2-2018). Ảnh: Nguyễn Hoa

 

Hộ nghèo từ năm 2010, gia đình ông Vũ Văn Đại, trú tại khu 1, phường Yên Hải, TX Quảng Yên (1-2018). Ảnh: Hoàng Giang
Hộ nghèo từ năm 2010, gia đình ông Vũ Văn Đại, trú tại khu 1, phường Yên Hải, TX Quảng Yên (1-2018). Ảnh: Thanh Hoa

 

Vợ là bà Nguyễn Thị Mão (khu 1, phường Yên Hải, TX Quảng Yên) bị Parkinson (1-2018). Ảnh: Hoàng Giang
Vợ là bà Nguyễn Thị Mão (khu 1, phường Yên Hải, TX Quảng Yên) bị Parkinson (1-2018). Ảnh: Thanh Hoa

 

Hộ nghèo gia đình ông Vũ Văn Đại (khu 1, phường Yên Hải, TX Quảng Yên) sống trong căn nhà tồi tàn, đã xuống cấp trầm trọng (1-2018). Ảnh: Hoàng Giang
Hộ nghèo gia đình ông Vũ Văn Đại (khu 1, phường Yên Hải, TX Quảng Yên) sống trong căn nhà tồi tàn, đã xuống cấp trầm trọng (1-2018). Ảnh: Thanh Hoa

 

Hộ nghèo ông Vũ Văn Đại (khu 1, phường Yên Hải, TX Quảng Yên) nấu ăn bằng lò bếp xây tạm (1-2018). Ảnh: Hoàng Giang
Hộ nghèo ông Vũ Văn Đại (khu 1, phường Yên Hải, TX Quảng Yên) nấu ăn bằng lò bếp xây tạm (1-2018). Ảnh: Thanh Hoa

 

Hộ nghèo ông Vũ Văn Đại (khu 1, phường Yên Hải, TX Quảng Yên) tài sản trong nhà không có gì ngoài chiếc tủ sắt tôn ọp ẹp (1-2018). Ảnh: Hoàng Giang
Hộ nghèo ông Vũ Văn Đại (khu 1, phường Yên Hải, TX Quảng Yên) tài sản trong nhà không có gì ngoài chiếc tủ sắt tôn ọp ẹp (1-2018). Ảnh: Thanh Hoa

 

Hộ nghèo bà Vũ Thị Thu (sn 1952) trú tại thôn 3, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên (1-2018). Ảnh: Hoàng Giang
Hộ nghèo bà Vũ Thị Thu (sn 1952) trú tại thôn 3, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên (1-2018). Ảnh: Hoàng Giang

 

Hộ nghèo bà Vũ Thị Thu (thôn 3, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) sống trong căn nhà xuống cấp, đồ đạc trong nhà không có gì nhiều (1-2018). Ảnh: Hoàng Giang
Hộ nghèo bà Vũ Thị Thu (thôn 3, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) sống trong căn nhà xuống cấp, đồ đạc trong nhà không có gì nhiều (1-2018). Ảnh: Hoàng Giang

 

Gia đình hộ nghèo bà Vũ Thị Thu (thôn 3, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) sinh hoạt, tắm giặt bằng nước giếng (1-2018). Ảnh: Hoàng Giang
Gia đình hộ nghèo bà Vũ Thị Thu (thôn 3, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) sinh hoạt, tắm giặt bằng nước giếng (1-2018). Ảnh: Hoàng Giang

 

Gia đình hộ nghèo bà Vũ Thị Thu (thôn 3, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) không có tủ, quần áo hằng ngày của gia đình treo trên dây (1-2018). Ảnh: Hoàng Giang
Gia đình hộ nghèo bà Vũ Thị Thu (thôn 3, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) không có tủ, quần áo hằng ngày của gia đình treo trên dây (1-2018). Ảnh: Hoàng Giang

 

Hộ nghèo bà Vũ Thị Thu (thôn 3, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) nấu rượu kiếm thêm thu nhập (1-2018). Ảnh: Hoàng Giang
Hộ nghèo bà Vũ Thị Thu (thôn 3, xã Sông Khoai, TX Quảng Yên) nấu rượu kiếm thêm thu nhập (1-2018). Ảnh: Hoàng Giang

 

Bà Lê Thị Hon (sn 1963), hộ nghèo thôn 7, xã Liên Hòa. Ảnh: Nguyễn Hoa
Bà Lê Thị Hon (sn 1963), hộ nghèo thôn 7, xã Liên Hòa (12-2017). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Bà Hon cô đơn, không chồng con, sống 1 mình.
Bà Lê Thị Hon (thôn 7, xã Liên Hòa) cô đơn, không chồng con, sống 1 mình (12-2017). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Ảnh: Nguyễn Hoa
Bà Lê Thị Hon (thôn 7, xã Liên Hòa) đang nhóm lửa nấu cơm (12-2017). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Bà Hon sức khỏe yếu, không có khả năng lao động.
Bà Lê Thị Hon (thôn 7, xã Liên Hòa) sức khỏe yếu, không có khả năng lao động (12-2017). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Ảnh: Nguyễn Hoa
Bà Lê Thị Hon (thôn 7, xã Liên Hòa) dọn dẹp nhà cửa (12-2017). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Bà Trần Thị Nhuần, 81 tuổi, hộ nghèo ở khu Giếng Sen, xã Tiền An. Ảnh: Nguyễn Chiến
Hộ nghèo bà Trần Thị Nhuần, 81 tuổi, hộ nghèo ở khu Giếng Sen, xã Tiền An (12-2017). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Bà Trần Thị Nhuần hiện có 1 người con trai 47 tuổi nhưng thường xuyên đau ốm. Ảnh: Nguyễn Chiến
Bà Trần Thị Nhuần (khu Giếng Sen, xã Tiền An) hiện có 1 người con trai 47 tuổi nhưng thường xuyên đau ốm (12-2017). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Bà Trần Thị Nhuần được địa phương hỗ trợ xây dựng nhà ở. Ảnh Nguyễn Chiến
Bà Trần Thị Nhuần (khu Giếng Sen, xã Tiền An) được địa phương hỗ trợ xây dựng nhà ở (12-2017). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Ảnh Nguyễn Chiến
Bà Trần Thị Nhuần (khu Giếng Sen, xã Tiền An) nói chuyện với cán bộ xã Tiền An (12-2017). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Hộ nghèo cô Ngô Thị Hải (46 tuổi), khu 6, phường Phong Hải, TX Quảng Yên. Ảnh: Phạm Học
Hộ nghèo bà Ngô Thị Hải (46 tuổi), khu 6, phường Phong Hải (11-2017). Ảnh: Phạm Học

 

Hộ nghèo cô Ngô Thị Hải (46 tuổi), khu 6, phường Phong Hải, TX Quảng Yên. Ảnh: Phạm Học
Bà Ngô Thị Hải (khu 6, phường Phong Hải) đang nhặt rau (11-2017). Ảnh: Phạm Học

 

Hộ nghèo cô Ngô Thị Hải (46 tuổi), khu 6, phường Phong Hải, TX Quảng Yên. Ảnh: Phạm Học
Hộ nghèo bà Ngô Thị Hải khu 6, phường Phong Hải (11-2017). Ảnh: Phạm Học

 

Bà Vũ Thị Viên, 82 tuổi, trú tại khu 2, phường Phong Cốc, TX Quảng Yên, một trong số những nhà nghèo nhất phường. Ảnh: Nguyễn Chiến
Bà Vũ Thị Viên, 82 tuổi, trú tại khu 2, phường Phong Cốc, một trong số những nhà nghèo nhất phường (11-2017). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Ngày còn khỏe bà có bán hàng dong, nhưng giờ già sức khỏe yếu bà Viên chỉ ở nhà chăm mấy con gà. Ảnh: Nguyễn Chiến
Ngày còn khỏe bà Vũ Thị Viên (khu 2, phường Phong Cốc) có bán hàng rong, nhưng giờ già sức khỏe yếu bà Viên chỉ ở nhà chăm mấy con gà (11-2017). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Nhà có có 2 sào lúa nhưng không có sức khỏe nên bà phải cho người khác thuê cày cấy. Ảnh: Nguyễn Chiến
Nhà có có 2 sào lúa nhưng không có sức khỏe nên bà Vũ Thị Viên (khu 2, phường Phong Cốc) phải cho người khác thuê cày cấy (11-2017). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

Bà có 1 người con trai nhưng nhiều năm nay không làm ăn gì, suốt ngày uống riệu say sỉn rồi chửi mắng mẹ già và hàng xóm. Ảnh: Nguyễn Chiến
Bà Vũ Thị Viên (khu 2, phường Phong Cốc) có 1 người con trai nhưng nhiều năm nay không làm ăn gì, suốt ngày uống rượu say xỉn rồi chửi mắng mẹ già và hàng xóm (11-2017). Ảnh: Nguyễn Chiến

 

.
.
.
.