Học sinh nghèo - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Học sinh nghèo

;

 

Học sinh tiểu học thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên vệ sinh đường làng đón tết Nguyên đán 2018 (2-2018). Ảnh: Công Thành
Học sinh tiểu học thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên vệ sinh đường làng đón tết Nguyên đán 2018 (2-2018). Ảnh: Công Thành

 

Trẻ em Trường Mầm non Đại Dực, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên trong giờ ăn (2-2018). Ảnh: Lan Anh
Trẻ em Trường Mầm non Đại Dực, xã Đại Dực, huyện Tiên Yên trong giờ ăn (2-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Trẻ ở Trường Mầm non Vô Ngại, huyện Bình Liêu vẫn không đi tất dù trời lạnh (2-2018). Ảnh: Lan Anh
Trẻ ở Trường Mầm non Vô Ngại, huyện Bình Liêu vẫn không đi tất dù trời lạnh (2-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Giáo viên Trường Mầm non Đại Dực,huyện Tiên Yên trải chăn ấm cho trẻ (2-2018). Ảnh: Lan Anh
Giáo viên Trường Mầm non Đại Dực,huyện Tiên Yên trải chăn ấm cho trẻ (2-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Giáo viên Trường Mầm non Đại Dực,huyện Tiên Yên trải chăn ấm cho trẻ (2-2018). Ảnh: Lan Anh.
Giáo viên Trường Mầm non Đại Dực,huyện Tiên Yên trải chăn ấm cho trẻ (2-2018). Ảnh: Lan Anh.

 

Học sinh Trường Mầm non Vô Ngại, huyện Bình Liêu hơ lửa cùng gia đình giữ ấm cơ thể (2-2018). Ảnh: Lan Anh
Học sinh Trường Mầm non Vô Ngại, huyện Bình Liêu hơ lửa cùng gia đình giữ ấm cơ thể (2-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Học sinh Trường Mầm non Vô Ngại, huyện Bình Liêu hơ lửa cùng gia đình giữ ấm cơ thể (2-2018). Ảnh: Lan Anh
Học sinh Trường Mầm non Vô Ngại, huyện Bình Liêu hơ lửa cùng gia đình giữ ấm cơ thể (2-2018). Ảnh: Lan Anh

 

.
.
.
.