Lưu học sinh Lào tại Quảng Ninh - Trang thư viện báo Quảng Ninh điện tử
.

Lưu học sinh Lào tại Quảng Ninh

;

 

Cán bộ Tỉnh Đoàn thực hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay cho lưu học sinh Lào trong dịp lưu học sinh Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay (4-2018). Ảnh: Lan Anh
Cán bộ Tỉnh Đoàn thực hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay cho lưu học sinh Lào trong dịp lưu học sinh Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay (4-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Lưu học sinh Lào lấy chỉ để thực hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay trong dịp lưu học sinh Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay (4-2018). Ảnh: Lan Anh
Lưu học sinh Lào lấy chỉ để thực hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay trong dịp lưu học sinh Lào đón Tết cổ truyền Bunpimay (4-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa chúc mừng khai giảng lớp tiếng Việt cho lưu học sinh Lào (10-2018). Ảnh: Lan Anh
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa chúc mừng khai giảng lớp tiếng Việt cho lưu học sinh Lào (10-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Lớp học tiếng Việt khóa VI, năm học 2017-2018, tại Trường Đại học Hạ Long (1-2018). Ảnh: Thanh Hằng
Lớp học tiếng Việt khóa VI, năm học 2017-2018, tại Trường Đại học Hạ Long (1-2018). Ảnh: Thanh Hằng

 

Lưu học sinh Lào tham quan hiện vật tại Trung tâm Văn hóa Lào, Trường Đại học Hạ Long (10-2018). Ảnh: Lan Anh
Lưu học sinh Lào tham quan hiện vật tại Trung tâm Văn hóa Lào, Trường Đại học Hạ Long (10-2018). Ảnh: Lan Anh

 

Trường Đại học hạ Long giao lưu với du học sinh Lào nhân Tết cổ truyền Bunpimay (4-2019). Ảnh Tạ Quân
Trường Đại học hạ Long giao lưu với du học sinh Lào nhân Tết cổ truyền Bunpimay (4-2019). Ảnh: Tạ Quân

 

Trường Tiểu học Phu Lệch Cha Lơn được đầu tư xây dựng khang trang từ sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh Quảng Ninh (8-2019). Ảnh: Thanh Hằng
Trường Tiểu học Phu Lệch Cha Lơn được đầu tư xây dựng khang trang từ sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh Quảng Ninh (8-2019). Ảnh: Thanh Hằng

 

.
.
.
.